4. napirendi pont

Előterjesztés önkormányzati létszám gazdálkodásának áttekintése. (szóbeli)