2013.12.05 - Testületi ülés anyagai

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

a) a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet-tervezetre,

b) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításairól szóló rendelet-tervezetre,

c) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelet-tervezetre,

d) a köztemetőkről és a temetők rendjéről szóló rendelet-tervezetre,

e) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet-tervezetre,

f) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 36/2011.(XII.16.) ö. rendelet módosítására,

g) a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló 11/2013.(III.29.) ö.  rendelet módosítására,

h) a Martfű Városi könyvtár könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006.(XII.15.) rendelet módosítására,

i) a település „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló 10/1996.(V.17.) Kt. rendelet módosítására,

j) Martfű ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló 20/2013.(VII.19.) önkormányzati rendeletének módosítására,

k) a közterületek elnevezésének rendjéről szóló 18/2013.(VI.28.) ö. rendelet módosítására,

l) az önkormányzati biztos kirendelésének, valamint működésének szabályiról szóló 10/1997.(II.28.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezésére,

m) a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről szóló 10/2002.(IV.26.) sz. Kt. rendelet hatályon kívül helyezésére,

n) a Kiskincstári rendszer működéséről szóló 16/2003.(XII.01.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezésére,

o) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 5/2004.(II.20.) rendelet hatályon kívül helyezésére.


Kapcsolódó dokumentumok:

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester