Önkormányzat


2017.08.20 - Önkormányzati elismeréseket vehettek át>>>

Egy nemzet köszönheti ma létét Szent Istvánnak” – Önkormányzati elismerések állami ünnepünk alkalmából. Augusztus 20. több szempontból is ünnep nekünk, magyaroknak, éljünk bárhol is a világban. Ezen a napon Szent István államalapító királyunkra emlékezünk, a keresztény magyar állam megalakulását ünnepeljük, és az új kenyeret, az aratás végeztével, nemzetiszín szalaggal átkötött kenyérrel kifejezve, hogy a haza és az élet összekapcsolódik.


Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Martfű Város Díszpolgára” címet adományozott példamutató szakmai munkássága, kiemelkedő és tiszteletre méltó hivatástudata, Martfű város lakosságáért végzett önzetlen és az elvárhatón is túlmutató hat évtizedes orvosi tevékenysége elismeréseként dr. Zentay Márton részére.

2017-09-07 13:58

Martfű város önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

2017-09-07 14:00

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz szakmai fórumok által is elismert magas színvonalú értékteremtő munkájáért, a jövőnket meghatározó, előremutató fejlesztő és értékmegőrző tevékenységéért a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kollektívája részére.

2017-09-07 14:01