Önkormányzat


2018.06.28 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a közfoglalkoztatás helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:53
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előteriesztő: Szász Éva jegyző

2018-06-21 10:53
3. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:53
4. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:52
5. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:52
6. Előterjesztés önkormányzati beruházáshoz és eszközbeszerzéshez előirányzat biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-06-21 10:52
7. Előterjesztés a Szolnok - Martfű összekötő kerékpárút Martfű kül - és belterületén lévő szakaszainak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges megállapodás aláírására

Előterjesztő : Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:51
8. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló, 11/2013. (III. 29.) Önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázat elfogadására és a támogatás összegének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-06-21 10:49
9. Előterjesztés „Martfű Város közigazgatási területén lévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos LED-es közvilágításra" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:49
10. Előterjesztés „Martfű Város közigazgatási területén lévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos LED-es közvilágításra" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:48
11. Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét programjához való csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-06-21 10:48
12. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár melletti parkban sétányok, streetball pálya és a szervizút burkolatának felújítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:48
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-06-21 10:48
14. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:47
15. Egyéb kérdések

2018-06-21 10:47
16. ZÁRTÜLÉS – Előterjesztés kitüntetések, elismerő oklevelek adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-06-21 10:47