Önkormányzat


2020.01.30 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére (1. forduló)

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:17
2. Előterjesztés a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő iIZetési kötelezettség megállapítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:17
3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésük szabályairól szóló 22/2019. (Xl. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:17
4. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 16/2018. (Xl.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:16
5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:16
6. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:16
7. Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:15
8. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:15
9. Előterjesztés elővásárlási joggal kapcsolatban

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-01-24 10:14
10./1 Előterjesztés a Művelődési Központ Könyvtárának és Tanácstermének felújítási munkáira

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:14
10./2 Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester 

2020-01-24 13:42
11. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:14
12. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézmény óvodái és bölcsődéje nyári zárva tartásának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:14
13. Javaslat a Képviselő-testület Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagjának megválasztására, tiszteletdíja megállapítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-01-24 10:13
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-01-24 10:13
15. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:13
16. Egyéb kérdések

2020-01-24 10:12
17. ZÁRT ÜLÉS – Előterjesztés „Önkormányzati Elismerő Oklevél" adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-01-24 10:12