2023.02.16 - Testületi ülés anyagai

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításának véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


Kapcsolódó dokumentumok: