4. napirendi pont

Beszámoló a Településellátó Szervezet tevékenységéről.