5. napirendi pont

Tájékoztató városunk egészségügyi ellátásának helyzetéről.

Előadó: Dr. Solt Magdolna intézményvezető főorvos