8. napirendi pont

Előterjesztés alapító okiratok jóváhagyásáról, intézményvezetői állások betöltésére pályázatok kiírásáról.