9. napirendi pont

Előterjesztés a Településellátó Szervezet intézményvezetői állás betöltésére pályázat kiírásáról