2012.01.20 - "Martfű város kultúrájáért" díjat vehettek át >>>

Martfű város önkormányzata az elmúlt év decemberében „Martfű Város Kultúrájáért” díjat alapított, melyet azon személyeknek ítél oda, akik kiemelkedő kulturális tevékenységükkel járulnak hozzá városunk kulturális értékeinek gyarapításához.

„Martfű város kultúrájáért” díjban részesült Asztalos Árpádné, a Martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Asztalos Árpádné Kocsis Enikő neve összefonódik a martfűi művelődési ház történetével. Nemcsak azért, mert 15 éve igazgatója a megye legnagyobb művelődési házának, hanem azért, mert pályáját is ebben az intézményben kezdte több mint 20 éve.

„Martfű város kultúrájáért” díjban részesült Tamási József, a martfűi katolikus közösség plébánosa

A nemes kultúra, művészetek, tudomány iránti érdeklődését szüleinek köszönheti, hiszen ők nevelték mindezek fontosságára, szeretetére. Papi hivatása megélésében is elengedhetetlennek érzi a reá bízottak szemeinek rácsodálkoztatását mindezekre.