2012

2012.08.20 - "Martfű Város Díszpolgára" kitüntető címet vehetett át >>>

Martfű Város Önkormányzata díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra területén elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához. Ezt a kitüntető címet első alkalommal 2012-ben Pécskői Miklós, városunk nyugalmazott középiskolai tanára vehette át.

2012.08.20 - "Martfű Városért" díjat vehettek át >>>

Városunk önkormányzata állami ünnepünk tiszteletére minden évben kitüntetésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik a város fejlődésében, hírnevének gyarapításában, értékeinek növelésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, mely példaképül szolgál a jelen és az utókor számára. A „Martfű Városért” díjakat dr. Kiss Edit polgármester adta át.

2012.08.20 - Önkormányzati elismerő oklevelet vehettek át >>>

2011-ben a képviselő-testület rendeletet alkotott elismerő oklevelek alapításáról. E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére és megörökítésére, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykedtek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat elismerését oklevél testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki. Az okleveleket dr. Kiss Edit polgármestertől és városunk önkormányzati képviselőitől vehették át az arra érdemesek.

2012.06.29 - "Martfű Város Közszolgálatáért Díjat" vehettek át >>>

Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete Martfű Város Közszolgálatáért Díjat alapított, amelyeket most első alkalommal, majd ezentúl minden esztendőben azon martfűi, a „köz szolgálatában” tevékenykedő dolgozóknak ítélnek oda, akik munkájukat az egészségügyben, valamint a köztisztviselők, közalkalmazottak körében kimagasló teljesítménnyel, magas szakmai színvonalon látják el. Az első ízben, ez alkalomból megrendezett városi ünnepségen, június 29-én dr. Harsányi Ilona nyugalmazott orvos és dr. Veres Éva, a Gyámhivatal vezetője vehették át az újonnan megalapított városi díjat.

2012.06.04 - „Martfű város pedagógiai díjat” vehettek át >>>

A pedagógusnap alkalmából, a képviselő-testület döntése alapján, második éve városi ünnepséget szervez az önkormányzat, mint ahogyan másodjára került sor a „Martfű város pedagógiai díja” önkormányzati elismerések átadására is. Az elismerő okleveleket valamint a Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész által készített, a pedagógusnapi önkormányzati megemlékezés jelképévé vált kisplasztikákat, dr. Kiss Edit polgármestertől vehették át az arra érdemesek.

2012.01.20 - "Martfű város kultúrájáért" díjat vehettek át >>>

Martfű város önkormányzata az elmúlt év decemberében „Martfű Város Kultúrájáért” díjat alapított, melyet azon személyeknek ítél oda, akik kiemelkedő kulturális tevékenységükkel járulnak hozzá városunk kulturális értékeinek gyarapításához.