13. sz. dokumentum

FORRÁS: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

TÉMÁJA: Kérelem az Iparügyi Miniszterhez

TERJEDELME: 5 oldal

 

KÉSZÍTÉSÉNEK

  • Időpontja: 1942. december 21.
  • Helyszíne: Érsekújvár 

MEGJEGYZÉS:

Fedőlapján (vélhetőleg minisztériumi) iktatószám: 1942. dec.31.én   82001/42 Ip.M. - Másolat, aláírás, bélyegző nélkül. - A válaszra csaknem 2 évig kellett várni. (Lásd 14. sz. dokumentum)

IDÉZET:

„Cipőgyárunknak Martfű telepre való áthelyezésével eleget tettünk Nagyméltóságod azon elgondolásának, mely-szerint iparunk ne tömörüljön az ország fővárosába, hanem az új ipari települések úgy irányíttassék, ahogy azt a nyersanyag az energia és főleg a munkásrétegek elhelyezkedése legjobban megkívánja.

Itt legyen szabad megemlíteni, hogy cipőgyár telepünknek Érsekújvárról Martfűre való áthelyezése Nagyméltóságod elhatározása alapján történt, azon célkitűzéssel, hogy az Alföld iparosítása , gazdasági és szociális helyzete ezáltal is  fellendüljön”

 

A dokumentumot erre a linkre kattintva tekintheti meg >>>                    


Közreadva a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára engedélyével