21. sz. dokumentum

FORRÁS: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

TÉMÁJA: A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal tanulmánya a Bata rendszer működéséről

TERJEDELME: 28 oldal

 

KÉSZÍTÉSÉNEK

  • Időpontja: 1938.
  • Helyszíne: Genf

MEGJEGYZÉS: 

Revue Internationale du Travail (Nemzetközi Munkaügyi Szemle) 1937. decemberi füzetéből. A magyar nyelvű fordítás munkapéldánya-kézirata. A fordító személyére nincs utalás.

 

Klukon Tibor, a Cikta Rt. egykori tisztviselőjének hagyatékából.

Igen érdekes, olvasmányos tanulmány: bemutatja a Ba»a rendszer működését, a telephely kiválasztásától a szombati napokon szokásos „élő költségvetés-ellenőrzésig”. A Martfűre tervezett gyár –teljes felépülése esetén- hasonló elvek szerint működött volna.

 

IDÉZET:

„A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal üzemvizsgálata, amelyet a Ba»a cég anyavállalatánál, Zlinben lefolytatott és a „Nemzetközi Munkaügyi Szemle” 1930. évfolyamában nyilvánosságra hozott, arra a végső megállapításra jutott, hogy a Ba»a rendszernek „egészen egyéni bélyege van” és úgyszólván helyi feltételei vannak. E tanulmány vége így szól: „Ez egy olyan ember műve, aki azt tökéletesen realisztikusan egy bizonyos vidékhez idomította, éspedig abban a pillanatban, amikor ez a vidék feltárult. Nem lehet apriori megmondani, mivé vált volna egy másik személyiség kezében, más vidéken és más korban.

Ezen újabb Ba»a-üzemvizsgálat tárgyává a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal a cég jugoszláviai gyárát választotta, …. mert ez a legrégibb és legnagyobb a cég külföldi  leányvállalatai között.

A  bevezetésben feltett kérdésre a Ba»a rendszerre vonatkozóan „más kézben, más vidéken, más korban” beválhat-e, a borovoi vállalatnál lefolytatott üzemvizsgálat kapcsán megérett a felelet. ”

 

A dokumentumot erre a linkre kattintva tekintheti meg >>>

 

Közreadva a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára engedélyével