9. sz. dokumentum

FORRÁS:  Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

TÉMÁJA: Kérelem a pénzügyminiszterhez - Gyárváros épül Martfűn

TERJEDELME: 4 oldal

 

KÉSZÍTÉSÉNEK

  • Időpontja: Nincs adat
  • Helyszíne: Nincs adat

MEGJEGYZÉS: Másolat, aláírás, dátum, bélyegző nélkül /FONTOS!! ELŐZETES LEÍRÁSA A MARTŰRE TERVEZETT GYÁRVÁROSNAK./

IDÉZETEK:

„A nagyméltóságú Iparügyi Miniszter Úrhoz 1940. március 14-én benyújtott tervezetünkben egy Bata rendszerű mechanikai cipő és cipőkellékgyár felépítését hoztuk javaslatba, amelyet az illetékes minisztérium jóváhagyásban részesített, annak figyelembevételével, hogy az ipari decentráció szükségszerűségét szolgálva a létesítendő gyártelep az Alföldön, lehetőleg a Tisza-partján helyeztessék el, amely által a magyar iparpolitika egy régi és elsőrendű célkitűzése ölt testet.
A Martfű-pusztai özv. Szobotka Dezsőné és Társa tulajdonát képező 593 kat. Hold területű ingatlant 323.000 P.- vételárért megvettük és az adásvételi jogügyletnek a Földmívelésügyi Minisztérium által 220.000. 515/1940. V. B/1. szám alatt történt jóváhagyása után az egész vételár kifizetése megtörtént, és d/ alatt hiteles másolatban csatolt telekkönyvi betét kivonat tanúsága szerint a Tiszaföldvári 473 sztkvi. betétben felvett ingatlanokra nézve tulajdonjogunk 46/1921 tkvsz. végzéssel bekebelezést nyert. „

„Az általunk építendő gyárváros, amely a Tisza folyó Martfűi kanyarulatában épül,    Magyarország ipari decentralizálása tekintetében döntő fontosságú határkövet fog jelenteni. ….  egy  mindennemű, szociális, kulturális és egészségi intézményekkel  felszerelt  lakótelepet modern gyárvárost kívánunk létesíteni.”

„Ezek szerint a modern Martfű gyártelep 14-16000 lakosú város lesz”

 

A dokumentumot erre a linkre kattintva tekintheti meg >>> 


Közreadva a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára engedélyével