2.4. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásokról a 1992. LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplõ adatok
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei