2015.06.08 -"Martfű Város Pedagógiai Díját" vehették át >>>

Pedagógusnap alkalmából városi ünnepen köszöntötték Martfű óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait, nevelőit és szakoktatóit 2015. június 8-án, a Művelődési Központban, a település hagyományai szerint átnyújtva a „Martfű Város Pedagógiai Díja” önkormányzati kitüntetéseket. Martfű nevelési, oktatási intézményeinek pedagógusai részére az idén a képviselőtestület három pedagógiai díjat adományozott.

Rusvainé Schneider Piroska Zsuzsanna>>>

Rusvainé Schneider Piroska 1979-ben fejezte be tanulmányit a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán, kémia-fizika szakos középiskolai tanárként. Ugyanebben az évben munkát vállalt jelenlegi munkahelyén, a martfűi középiskolában, az akkor még 641. számú Cipőipari Szakmunkásképző Intézetben. Azóta, 33 éve az iskola tantestületének meghatározó tagja.

Nyíri Istvánné>>>

Nyíri Istvánné a készséges, tiszta szívű nevelés kulcsfontosságú szereplője, aki a pályaválasztás után egy életre elkötelezte magát. 1984 augusztusa óta dolgozik a martfűi alapfokú oktatási intézményben. Bemutató foglalkozások, szakmai megmérettetések jellemezték pályakezdő éveit. Rendkívüli személyiség, minden feladatot a legnagyobb megértéssel tud megoldani. Ha a körülmények úgy kívánják, munkaidőn túl is szívesen és rendszeresen elvégzi a rábízott feladatokat, bárki fordulhat hozzá problémáival. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, a gyermekek iránti elkötelezettségét sok száz volt tanítvány, szülő és vele együtt dolgozó pedagógus megtapasztalhatta.

Czene Árpádné>>>

Czene Árpádné Évike a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa 1983 szeptembere óta dolgozik az intézményben. Középfokú óvónői végzettségét követően, 1988-ban szerezte meg felsőfokú óvónői diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben, majd az oklevél megszerzése után is továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken gazdagította pedagógiai, szakmai tudását.