5 Az üzletek engedélyeztetésében közreműködő szakhatóságok

Szakhatóságok: a kiválasztott üzletkörbe tartozó áruk forgalmazásához és tevékenységek végzéséhez szükséges - szakmai - feltételeket meghatározó szervek

MINDEN ESETBEN RÉSZT VESZNEK AZ ELJÁRÁSBAN AZ ALÁBBI SZAKHATÓSÁGOK:

 • JÁSZ -NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE
  5000. SZOLNOK, ADY E. ÚT 35-37.
 • JÁSZ- NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
  5000. SZOLNOK, HŐSÖK TERE 6. SZ.
 • SZOLNOK VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
  5000. SZOLNOK, SEBESTYÉN KRT. 5.
 • JÁSZ -NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
  5000. SZOLNOK, KOSSUTH LAJOS ÚT 2.
 • ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
  5435. MARTFŰ, SZENT ISTVÁN TÉR 1

Ha az üzletben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, tüzelő- és építőanyagot értékesítenek akkor részt vesz a

 • SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA
  5000. SZOLNOK, JÓZSEF A. ÚT 14. SZ.

A hús- és hentesáru, hal, tej, tejtermék, meleg, hideg étel, cukrászati készítmény, édesipari terméket, terményt, takarmányt, élő állatot értékesítése, Az állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén – az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében részt vesz a

 • JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG 2. SZ. FŐÁLLATORVOSI HIVATAL
  5000. SZOLNOK, VERSEGHY ÚT 9.

Növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén illetőleg ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetőségét végzi:

 • KÖZÉP -TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
  5000. SZOLNOK, SÁGVÁRI KRT. 4.