4. A kérelemhez csatolni szükséges mellékletek

 

  • vásárlók könyvének hitelesítéséről szóló kérelmet
  • bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységről/ működési engedélyről szóló kérelmet a megfelelő mértékű illetékbélyeggel ellátva a kérelemre a hatályos illetéktörvényben meghatározott értékű illetékbélyeget kell felragasztani. Bejelntésköteles kereskedelmi tevékenység esetében 2.200.- Ft működési engedély esetében 10.000.- Ft rtékű iletékbélyeg szükséges.
  • a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító egyéni vállalkozói igazolvány másolatát/ cégkivonat másolatát / társasági szerződés másolatát
  • az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratot (tulajdoni lap másolat vagy bérleti szerződés stb.)
  • külön engedély másolatát, ha szükséges a tevékenység végzéséhez