2. A kérelem kitöltése

MINDENKÉPPEN HOZZA MAGÁVAL A KÉRELEM KITÖLTÉSRE:

  1. Vásárlók könyvét minden esetben szükséges hitelesíteni
  2. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) /BÉLETI SZERZŐDÉS/
  3. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratokat
  4. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

KÉRELEM

KERESKEDŐ ÉS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATAI RÉSZNÉL:

Kereskedő neve: a vállalkozó, vállalkozás megnevezése

Kereskedő címe: vállalkozó, vállalkozás címe

Kereskedő székhelye: az egyéni vállalkozói igazolványban illetve a cégbírósági végzésben szereplő székhelynek a pontos címe

A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma illetőleg a kistermelő regisztrációs száma: az egyéni vállalkozói igazolványban illetve a cégbírósági végzésben szereplő cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám/regisztrációs szám

Kereskedő statisztikai száma: egyéni vállalkozói igazolványban illetve a cégbírósági végzésben szereplő statisztikai szám

Kereskedő adószám: az igazolványban, végzésben feltüntetett adószám

A megnyitni kívánt üzlet címe: Lehetőleg pontos legyen. Bérlemény esetén előfordul, hogy nem ismert a házszám csak a helyrajzi szám. Az is elfogadható

Üzlet napi nyitvatartási ideje: minden esetben más, egyénre válogatja

A megnyitni kívánt üzlet neve: utalni kell az üzlet szakjellegére, az ott vásárolható árukra, szolgáltatásokra. Egyebekben a cégnyilvántartásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek sorszáma és megnevezése a 210/2009. (IX29.) Kormányrendelet 6. melléklet alapján: minden esetben más, egyénre válogatja

Kíván-e ásványolajat, alholtermékeket, sört, bort ,pezsgőt , köztesalkoholtermékeket, dohánygyártmányt árusítani - alá kell húzni, hogy Ön miket kíván forgalmazni- egyénre válogatja

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem/ kereskedelmi ügynöki tevékenység/nagykereskedelem választható egyénre válogatja

Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyen szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: Igen/Nem Kíván-e vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújtani: Igen/Nem