FIATALOK - Együtt „felébreszthetik” a várost

A fiatalok öntevékeny aktivitásának fokozására, külső közösségfejlesztő szakemberek bevonásával, ifjúsági vezetőképzés sorozatot szervez a fiatalokat is tömörítő civil közösségek képviselőinek a művelődési központ.A képviselő-testület áprilisban fogadta el a település ifjúsági koncepcióját. Az akkor készült felmérés alapján van mit tenni, hogy a fiatalok egy aktívabb közösségi lét keretében felismerjék és érvényesíteni tudják saját, valódi értékeiket, s hogy jövőképükben a jelenleginél sokkal jobban kötődjenek Martfűhöz.

A Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium települések ifjúságfejlesztő programjaira kiírt pályázatán sikerült a tréningekhez szükséges pénz nagy részét előteremteni.

A szeptember 25-26-i, első találkozás tapasztalatai alapján Varga Matild és Vincze Béla közösségfejlesztő szakemberek úgy látják, hogy a település legnagyobb kincsei maguk a résztvevő fiatalok, és az általuk kép-viselt közösségek, az alternatív kultúrától a hagyományos értékeken keresztül, a gördeszkázástól a néptáncig. Velük közösen igyekeznek tisztázni, hogyan lehet ezeknek a külön álló sejteknek a sokféleségét egységesen továbbvinni.

– Legyen egy jó nagy közösség, több sikeres rendezvény! Érezzük jól magunkat! Ne legyünk olyan bátortalanok, ha ki kell állnunk valahová beszélni! Verődjön jobban össze a társaság! Fogjuk össze a martfűi fiatalságot! Inkább velünk szórakozzanak, ne az utcán lófráljanak! – szemezgettem azokból a célokból, amit maguk a fiatalok várnak a képzéstől, s amelyek alapján ez a korosztály is tisztában van a problémáival, és igyekszik is tenni ezek ellen.

A szeptemberi találkozásnak alapozó szerepe volt, egy folyamat kezdete. A kívánságlistát látva és a lehetőségekről tudva nagyobb ívű fejlesztő folyamatot szeretnének elindítani a szakemberek. Céljuk, hogy a résztvevők, felismerve a saját értékeiket, a társaikban rejlő lehetőségeket, képesek legyenek egymással együttműködni, közösen valamilyen célt kitűzni, a megvalósítását megtervezni, partnereket és forrásokat találni. Hogy ezzel részben megerősítsék a saját közösségüket a településen, részben pedig kialakulhasson egy számukra is vágyott, egy újabb minőségű ifjúsági közösség, amelyben valamiféle integrációt szeretnének elérni. Úgy látják, erre Martfűn minden esély megvan.

“Azt hiszem, Martfű kissé elhalkult, pedig fiatal város, fel kellene ébreszteni!” – írta az egyik fiatal. Ő és társai ehhez most valódi segítséget kapnak, amellyel úgy tűnik, élni is tudnak.

 

Herbályné