KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK - Színvonalas vendéglátó egység a buszpályaudvar helyén

Soron kívüli ülést tartott október 28-án Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztásáról, és az így kialakult részingatlan értékesítéséről, az Ipari Park Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről, és nem utolsó sorban az önkormányzat 2005. évi költségvetésének előkészítéséről tárgyaltak a képviselők.Martfű régi szégyenfoltjának pecsételődhet meg a sorsa, ha megvalósul a Tóth és Veres Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a buszpályaudvarral kapcsolatos elképzelése. Vételi szándékukról október közepén tájékoztatták az önkormányzatot. Eszerint, a szükséges önkormányzati telekrendezést követően megvásárolnák az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott és az Expressz hirdetési újságban értékesítésre több alkalommal meghirdetett buszpályaudvar területét (mintegy 2000 m2).

A beruházók 1000 m2 körüli épületet, színvonalas vendéglátó, szolgáltató egységet képzelnek városunk e frekventált területére. (Diszkót nem kívánnak üzemeltetni.)

Ha a beruházási tervek megvalósulnak, akkor a buszok már nem fordulnának be ezen a területen, és a Szolnoki út mindkét oldalán lenne utasváró.

A leendő vevő által javasolt vételárat elfogadhatónak tartották a képviselők, mint ahogyan elviekben támogatták az új vendéglátó létesítmény tervezett megépítését is. Szinte valamennyi képviselő választási programjában szerepelt a buszpályaudvar körüli anomáliák megszüntetése, melyre most megoldás kínálkozik.

Az értékesítést megelőzően azonban tisztázni kell az adott terület felhasználását, főleg az utasváró elhelyezési lehetőségét. Erre vonatkozóan látványtervet várnak a beruházótól, amely a létesítmény várható funkcióit is tartalmazza.

Meg kell oldani a piactér elhelyezését is, főleg a martfűi őstermelők árusításának biztosítására.

Bár eddig nem járultak hozzá a busz-pályaudvar fenntartásához, a Volán Rt-vel egyeztetést kezdeményeznek az utasvárók közös megvalósítása érdekében.

Végleges döntés a telekértékesítésről, a már említett látványterv birtokában, a november végi soros ülésen várható.

* * *

Az Ipari Park Kft. megszüntetése

A Magyar Településfejlesztő, Ingatlan Beruházó és Építőipari Részvénytársaság korábbi kivonulását követően egyszemélyes társasággá alakították a Martfűi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaságot. Ezzel elhárult minden akadály a kft. végelszámolással történő megszüntetése elől, amelyet már hónapokkal ezelőtt elhatározott a testület.

A képviselők döntése alapján november 1-jétől megkezdődhet a végelszámolási eljárás akár 5 – 6 hónapig is elhúzódó procedúrája. Végelszámolóként Kádár Miklóst, az ügyvédi közreműködéssel a Varga és Társa Ügyvédi Irodát bízták meg.

A Kft. megszüntetése ellenére az ipari park cím továbbra is megmarad. A már elkészült, sokmilliós közmű- és egyéb terveket folyamatosan érvényben tartják, hogy a későbbiekben fel lehessen használni azokat.

* * *

Megkezdte az önkormányzat a 2005. évi költségvetés előkészítését. Kozma Imre polgármester október közepén levélben kérte a képviselőket és az intézményvezetőket, tegyenek javaslatokat a pénzügyi gazdálkodás további ésszerűsítésére. Bár még javában formálódik az ország költségvetése, már most látható, hogy továbbra is szűkös anyagi keretek között gazdálkodhatnak az önkormányzatok. A jövő évi költségvetésben még nagyobb hangsúlyt kell kapnia a bevételek növelésének, a hitelállomány csökkentésének. A legfontosabb, hogy a minimális, megbízható működés garantált legyen.

A továbbiakban is fontos eleme lesz a gazdálkodásnak az ingatlan- és telekértékesítés.

Jelentős bevételt vár az önkormányzat a vágóhíd és a kertészet területének építési telekként való értékesítésétől. Több éves tárgyalássorozatot követően október közepén fordulópontjához ért a város külterülete Tiszaföldvár felőli részének Martfű tulajdonába adása. Ezzel újabb telekkialakításra nyílna lehetőség ezen a területen is. Várhatóan újragondolja a képviselő-testület a korábbi, a városközponti telekkialakításra vonatkozó koncepcióját is, nagyobb teret engedve a családi házas építkezéseknek.

November végére kell elkészülnie a költségvetési koncepciónak, amelybe beépülne a képviselőktől írásban várt javaslatok sora is. Egy biztos, ismét nehéz év, nehéz döntések elé nézünk.

 

Herbályné