JUBILEUMI ÜNNEPI NAPOK - Testvérvárosunk, Misztótfalu volt a vendégünk

Ebben az évben tizedik alkalommal invitálta az itt élőket Martfű Város Önkormányzata a Martfűi Ünnepi Napok rendezvénysorozatra, ezen belül a Magyar Köztársaság állami ünnepének köszöntésére és koszorúzásra.Az ünnepi megemlékezésre és a Szent István szobor koszorúzására augusztus 19-én, szombaton délelőtt került sor. Az ünneplők között köszönthettük, Anton Ardelean polgármester vezetésével, Misztótfalu, Martfű romániai testvérvárosának delegációját.

Az Abonyi Fúvószenekar és Majorett Csoport előadása fogadta a vendégeket. Ünnepi köszöntőjében Iváncsik Imre, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára István király mértékadó cselekedeteit elevenítette fel. Emlékeztetett, hogy milyen sorsdöntő kérdésekkel kellett szembenéznie: tovább folytatódik-e a kalandozás, vagy, belátván a magyarok, hogy nincs tovább helye Európában a vándorlásnak, letelepednek itt, a Kárpát-medencében; folytatható-e tovább az általuk gyakorolt korábbi vallás, vagy, alkalmazkodva a környezethez, megértve az idők szavát, lehetséges-e, szükséges-e a keresztény Európához hasonulni, beilleszkedni az itt élő népek táborába; a korábban itt, a Kárpát-medencében élő népek sorsára jut-e a magyarság, lemorzsolódik, eltűnik a történelem színpadáról, vagy megőrizve önazonosságát, alkalmazkodik a körülményekhez, fönnmarad, fejlődik, és hosszú távon európai nemzetté válik. Sikerült ezeket a kérdéseket helyesen megválaszolni, és annak az államférfiúi nagyságnak, törvényalkotó, országvezető, vallásalapító nagy tettnek köszönhetően, amelyet István véghez vitt, lehetővé vált, hogy létrejöjjön, hogy oly sok hányattatás árán megmaradjon a magyar nemzet a Kárpát-medencében.

– Önök, akik itt élnek Martfűn, egy olyan összetartó, olyan városfejlesztő közösséget alkotnak, amelyre joggal büszkék lehetnek. A megyét jól ismerő emberként mondhatom, hogy önöket megyeszerte nagyon sokan irigylik, azért, hogy egy ilyen modern és szép, folyamatosan épülő településen élnek. Városuk iparilag is rendkívül fejlett, ahol az élet alapját a korábban vagy a legújabb időkben idetelepült vállalkozások teremtik meg – hallhattuk Iváncsik Imrétől, aki azt is kiemelte, hogy a nagy gyárak mellett több, mint ötszáz egyéni és társas vállalkozás működik sikeresen, s hogy a csaknem harminc civil szervezet léte is példa értékű.

A fejlődés legújabb eredményeire, a termálkempingre, a fürdőfejlesztésre és a szállodaépítésre való utalás mellett a város újabb, nagyszabású terveiről, az iskola- és a művelődési intézmény felújításról, a növényolajgyár várható bővítéséről, a bio-etanol üzem építéséről is szólt.

– Tiszteletre méltó az a közösségi össze-fogás, alkotó munka, amit végeztek a településen, de egy ilyen munkához mindig kell egy vezető. Kozma Imre 21 éve vezeti a települést. Céltudatosan tevékenykedett, az élére állt a kezdeményezéseknek, maga is kezdeményező volt, és támogatókat tudott szerezni. Országszerte ismert, tekintélyes, olyan helyi politikus, aki joggal büszke lehet, hogy ténykedése mentén és eredményeként fejlődött Martfű olyan kisvárossá, mint amilyennek mindannyian látjuk – hallhattuk Iváncsik Imrétől végezetül.

Ezt követően Anton Ardelean tolmácsolta városa polgárainak üdvözletét, és adott hangot örömének, hogy itt lehettek Magyarország és Martfű szép ünnepén, s hogy az általa irányított Tauti Magheraus (Misztótfalu), JNSZ megye és Máramaros megye együttműködése révén, testvérvárosi kapcsolatot létesíthetett ezzel az – ahogyan fogalmazott – csodálatos, európai településsel.

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk tiszteletére minden évben kitüntetésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik a város fejlődésében, hírnevének gyarapításában, értékeinek növelésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, mely példaképül szolgál a jelen és az utókor számára.

Az önkormányzat képviselő-testülete nevében a kitüntetéseket Kozma Imre polgármester adta át.

Az ünnepség zárásaként, a Szózat elhangzása után, Állami Ünnepünk tiszteletére Kozma Imre polgármester, Iváncsik Imre államtitkár úr és Farkas Imre országgyűlési képviselő koszorút helyezett el a Szent István szobornál.

* * *

Tízéves a Hild-díjas Szent István tér. Ebből az alkalomból egy márvány emlék-táblát helyeztek el a városháza aulájában. Az elmúlt tíz év történéseire pedig az ez idő alatt az önkormányzat által készíttetett fotók nézegetésével lehetett emlékezni.

* * *

Évről évre egyre sikeresebb az országos rejtvényfejtő verseny, az F. Nagy Géza Tenisz Emlékverseny, amit a résztvevők gyarapodó száma ezúttal is igazolt.

Délután családi vetélkedők, népi játékok, kézműves játszóház és még sok más szórakozási lehetőség is várta a kicsiket és a nagyobbakat. A „Jó Szó Alapítvány”, a MIX Klub és a városi nyugdíjasok szervezésében sokakat mozgósított a „Generációk találkozója”. Ősi magyar étkek főttek, sikeres volt az új kenyér- és kalácssütő verseny. Hallhattuk az egyre színvonalasabb hangzású 6 perc zenekar koncertjét, majd „Nemzetközi folklórgála” szórakoztatta a népes közönséget. A Martfűi Felnőtt Néptáncegyüttes, a Kopogó Néptánccsoport, egy vajdasági magyar gyermek néptáncegyüttes, a Misztótfalu delegációjával érkező, nagyváradi néptáncegyüttes fellépése igazi csemegét jelentett a néptánc kedvelői számára. Az est fénypontja a méltán világhírű, orosz Krisztall-Balalayka együt-tes koncertje volt. Fergeteges sikerű előadásuk idejére megtelt a Szent István tér. A tűzijáték felemelő pillanatai következtek, majd utcabálon múlathatták a kellemes ünnepi szombat estét a szórakozni vágyók.

Másnap, az ünnep napján a református egyház új kenyéri úrvacsoraosztással, a katolikus egyház pedig az új kenyér megáldásával és ünnepi szentmisével emlékezett meg az államalapító, egyházszervező Szent István ünnepéről.

Herbály Jánosné

* * *

„Martfű Városért” Díjban részesült több évtizedes kiemelkedő gazdasági és kulturális tevékenységéért Kurenkov Vlagyimir Nyikolájevicsné, a Tisza Joule Kft. ügyvezető igazgatója.

Egyetemi tanulmányait Moszkvában végezte. A család Magyarországra településekor a Tisza Cipőgyárban kezdett dolgozni mérnökként, majd divízióvezetőként, később pedig a Tisza Joule Kft. ügyvezető igazgatójaként.

Az elsősorban energetikai üzemeltetői feladatokat ellátó kft. vezetésével kiemelkedő szerepet vállalt a városi intézmények biztonságos és takarékos energiaszolgáltatásában.

A város kulturális élete mindig fontos volt számára, 1980 óta tagja a Városi Női Karnak, és mint ügyvezető igazgató fontos feladatának tartja Martfű kulturális életének támogatását. Rendszeresen támogatja a város civil szervezeteit, alapítványait, gyermekrendezvényeit, segítve ezzel ezeknek a szervezeteknek a működését, programjaik színvonalasabbá tételét.

Kiemelkedő műszaki, gazdasági tevékenysége, kultúra pártolása példa a városban élők számára.

* * *

„Martfű Városért” Díjban részesült a város fejlődéséért, a város részére nyújtott támogatások terén végzett kiemelkedő munkájáért Dr. Papula László, A BUNGE Növényolajipari Zrt. vezérigazgatója.

Dr. Papula László 1989-ben kezdett dolgozni a Növényolaj- és Mosószergyártó vállalat martfűi gyárában mint pályakezdő vegyészmérnök. Szakmérnökként részt vett az új finomítási technológiával kialakított üzemi beruházásban, mely irányításával kiváló színvonalon készült el, és Európában referenciaként szolgál mind a mai napig.

Szakmai tudását elismerve 1997-ben a Cereol Növényolajipari Rt. műszaki igazgatójává, 2000-ben vezérigazgató helyettessé, 2003-ban pedig a részvénytársaság vezérigazgatójává nevezték ki.

Iparfejlesztő munkája mellett mindig szívesen nyújtott segítséget, támogatást városunk kulturális, sport- és közösségi életéhez. Jelentős szerepet vállalt abban, hogy a város működőképességét folyamatosan fenn tudja tartani. Elismerésre méltó, hogy szakmai karrierje mellett mindig szívügyének tekintette a város támogatását.

* * *

„Martfű Városért” Oktatási Díjban részesült több évtizedes kiemelkedő színvonalú pedagógiai munkájáért, a sérült gyermekek nevelésében és oktatásában elért eredményeiért Mikus Györgyné nyugdíjas pedagógus.

1957-ben kezdte pályáját. Martfűn 1962. óta dolgozott, és szinte pályája kezdetétől sérült gyermekekkel foglalkozott. Kiváló pedagógiai szakmai felkészültsége és lelkiismeretes munkája eredményeként nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek fejezte be általános iskolai tanulmányait és vált képessé arra, hogy középfokú intézményben szakmát, érettségit szerezzen. Őszinte gyermekszeretete, szakmai igényessége, változatos pedagógiai módszerei, ötletgazdagsága a legkiválóbb szakmai tudású pedagógusok közé emelte. Embersége, szakmai tudása példa valamennyiünk számára.

* * *

„Martfű Városért” Testnevelési és Sport Díjat vehetett át a karate sportban elért kiváló eredményei elismeréseként Balogh Zsolt középiskolai tanuló.

Nyolcéves korától sportol a Martfűi Kyokushin Karate Klubban. Az elmúlt 10 év alatt jelentős sportsikereket ért el, hiszen diákolimpiákat, országos korosztályi versenyeket nyert meg kiváló felkészültsége eredményeként.

A karate sportszövetség sportsikerei alapján választotta őt az országos válogatott keretbe, ahol lehetősége nyílott arra, hogy képviselje a junior korcsoportú karatésok legjobbjait, a Budapesten megrendezett Európa-bajnokságon, ahol aranyérmes lett.

Büszkék vagyunk arra, hogy e sportágban ismét martfűi fiatal állhatott a dobogó legfelső fokára, és reméljük, hogy további jelentős sportsikerekkel öregbíti városunk hírnevét.

* * *

„Martfű Városért” Közigazgatási Díjban részesült lelkiismeretes, pontos, színvonalas munkájáért Szabó Béláné nyugdíjas könyvelő.

35 évig volt dolgozója a martfűi közép-iskolának. Első munkahelye volt ez az intézmény, és egészen nyugdíjazásáig dolgozott gazdasági ügyintézőként, könyvelőként azért, hogy az iskola biztonságosan működjön.

Feladatait mindig precízen, pontosan és igényesen látta el, munkája iránti szeretete végig kísérte egész pályáján. Munkatársai, az iskola vezetése mindig számíthattak rá, bízhattak abban, hogy az intézmény gazdálkodása megfelel a törvényi előírásoknak és a költségtakarékosság megszorításai ellenére a működés színvonala biztosított marad.

Kiemelkedő munkáját ismerte el az önkormányzat ezzel a kitüntetéssel nyugdíjazása alkalmából, kívánva neki jó pihenést, jó egészséget nyugdíjas éveire.

* * *

„Martfű Városért” Egészségügyi és Szociális Díjban részesült a lakosság egészségmegőrzése terén végzett tevékenységéért, közösségfejlesztő munkájáért a Jóreménység Klub közössége.

A klub a Rákbetegek Országos Szövetsége támogatásával 1994-ben alakult meg. Tagjai a helyi nyilvánosság előtt is felvállalták, hogy személyes életükkel, tapasztalataikkal segítik sorstársaikat a betegség leküzdésében. Az elmúlt évek során egymást segítő, támogató, igazi közösségé vált a klub.

Fáradhatatlanok abban, hogy a Martfűn és környékén élő gyógyult betegek számára kulturális programokat, egészségügyi előadásokat, életmódbeli tanácsadást szervezzenek.

Fontosnak tartják az egészség megőrzését, és ezért rendszeres szűrővizsgálatokat szerveznek Martfű valamennyi lakosa számára. Önzetlenségük, segíteni akarásuk példa lehet mindenki számára.

A díjat Máté Gizella klubvezető vette át.