MI ÚJSÁG A DAMJANICH-BAN? - Népszerű és piacképes tudást ad a kereskedelem - marketing képzés

Az elmúlt években jelentős változások történtek a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium életében. A könnyűipari szakmai képzés leépül, a következő tanévtől várhatóan meg is szűnik. Az intézmény, egyetértésben a fenntartó martfűi önkormányzattal, a kereskedelem - marketing szakmacsoport oktatásában látta a kiutat. A profilváltás igen sikeres, amit a legutóbbi beiskolázás során tapasztalt túljelentkezés is bizonyít. A szakmai munkaközösség rendkívül rugalmasan oldja meg az új feladatokat. Az iskolaépület egy részében különböző szakmai célú helyiségeket alakítottak ki (taniroda, kabinet, pénztárgépterem), ami egyben az épületrész rekonstrukcióját is jelentette. Az új képzésekről, az elmúlt tanév eredményeiről, a 2006-2007-es tanév indításáról, az elvégzett beruházásokról Rusvainé Schneider Piroska, az iskola igazgatónője tájékoztatott.
Martfű Közéleti Magazin, 2006. októberEbben a tanévben 7 gimnáziumi, 3 szak-közepes és 4 szak-munkás osztályban, valamint az esti tagozaton 403 tanulója van a nagy hagyományokkal rendelkező oktatási intézménynek. Az idén sem tudtak osztályt indítani a könnyűipari, cipős - bőrdíszműves szakmacsoportban. A 14-17 éves korosztályba tartozók száma folyamatosan csökken. A jövőre nézve annál biztatóbb, hogy a jól működő gimnáziumi képzés mellett, már a meghirdetését követően, a 2004/2005-ös tanévben nagy létszámú szakközépiskolai és szakiskolai osztályokat indíthattak a kereskedelem - marketing üzleti adminisztrációs szakmacsoportban. A képzési kínálat bővülése, a jelentős profilváltás, az új tantárgyak oktatásához szükséges szakmai és tárgyi feltételek megteremtése nagy feladatot ró az intézmény valamennyi dolgozójára.

A leendő gazdasági-kereskedelmi szakemberek, technikusok, szakmenedzserek, kereskedő boltvezetők, élelmiszer-vegyiáru, ruházati, kultúrcikk, vas- és műszaki kereskedők egyre korszerűbb körülmények között tanulhatnak. Kereskedelmi oktatási kabinetet, ezen belül modern pénztárgép-termet alakítottak ki számukra. Hamarosan birtokba vehetik az ún. tanirodát is, ahol a szakközépiskolások céget alapítanak, működtetnek, megismerkedhetnek egy cég ügyviteli, számviteli, kereskedelem-marketing és humánpolitikai feladataival.

– A tanirodát az iskolánknak felajánlott szakképzési fejlesztési támogatásból sikerül megvalósítani. A támogatást azoktól a cégektől kapjuk, amelyek dönthetnek, hogy ezt az összeget az államnak, vagy egy-egy oktatási intézménynek adják. Ez nem kis összeg, ebben a tanévben eddig, időarányosan 5-6 millió forint fejlesztési támogatást kaptunk. A taniroda beruházással teljesen megújul az érintett épületrész, a kollégium egyik korábbi vizesblokkja. Kicseréltük a nyílászárókat, és épületszerkezeti változtatások is történtek. A bútorzat megérkezett, és hamarosan a szükséges eszközöket is be tudjuk szerezni. Ki kell építenünk egy telefonvonalat is, amelyen a tanulók a gyakorló cégközponttal kapcsolatba léphetnek. Minden munkaállomáson számítógépek segítik a cégalapítást, -működtetést.

A fenntartó önkormányzat és iskolánk közös közoktatási közalapítványi pályázata segítségével teljesen felújítottunk egy tantermet, a meszeléstől a parkettacsiszolásig, lakkozásig, és új bútorokat is sikerült vásárolnunk. A kollégiumban végre ki tudtuk cserélni a harminc éves ágyneműket, paplanokat, párnákat.

Ha kívül - belül körbenéz valaki az intézményben, nem látja, hogy hol és mekkora felújítások történtek, mert az egész épületre ráférne a változtatás. A Tisza Joule Kft. ki-vitelezésében, bruttó 8,5 millió forint értékben sikerült korszerűsíteni az intézmény fűtési rendszerét. Átalakították a hőközpontot, a vezérlést, különálló fűtőköröket alakítottak ki. Reményeink szerint ez jelentős energia megtakarítást eredményezhet. Pl. a tornaterem egy körön volt az ebédlővel, a kollégisták vacsoráztatása miatt este is fűteni kellett. Ezután csak akkor és ott lesz meleg, ahol és amikor mi szeretnénk, és egyenletesebbé is válik a fűtés. A radiátorokat kitisztították, csapokat, szelepeket cseréltek, másként szervezték a csővezetéket. Mindezt időben, ütemezve. A takarékoskodás persze akkor lenne igazi, ha nyílászárókat is tudtunk volna cserélni.

Sok pénzt áldoztunk a tornatermi öltözőkre is. Az ÁNTSZ kötelezte az intézményt, illetve a fenntartót, hogy még ebben az évben újítsuk fel az öltözőket. A földben futó eternit csövek eltöredeztek, a falak feláztak. Most csak ideiglenes megoldásokra volt lehetőségünk, de a korszerűsítésnek köszönhetően ismét használhatóvá váltak ezek a helyiségek.

– Milyen változást hozott még az új tanév az iskola dolgozói és a diákok számára?

– A tanévnyitón tájékoztattuk a gyerekeket arról is, hogy átalakul a szakképző évfolyamon tanulók tanrendje. A “kereskedők” számára, a magas osztálylétszámok miatt, három csoportban szervezzük a kabinetgyakorlatokat, és egy-egy csoportnak délután is lesz oktatás. A cipőkészítő fiúk pedig ettől a tanévtől váltott műszakban töltik a gyakorlatukat, az őket fogadó cég munkarendjéhez igazodva. Ezek mind a diákok, mind a tanárok életében fontos változások.

Hasonlóan az országos tendenciához, jelentősen emelkedett az ingyenes tankönyvre jogosultak száma. A diákok több mint felének kell biztosítanunk ebben a formában a tankönyvet. Nagy segítséget jelent, és ezúton szeretném is megköszönni, hogy az OTP Fáy András Alapítvány és a Nemzeti Tankönyvkiadó egyedi tankönyvakciója keretében a közgazdaságtant tanulók térítés nélkül megkapták a közgazdaságtan tankönyvet és a hozzá tartozó példatárat.

Iskolánkban egy átlagos tankönyvcsomag 20 ezer forintba kerül. Nem igazán értem, honnan veszik az országos adatokat, amelyek szerint a középiskolai tankönyvek átlagban 9 ezer forintba kerülnek.

– Az elmúlt évtől új érettségi rendszerben adnak számot tudásukról a középiskolások. Az érettségi vizsga eredményeit számítják át pontokra, és a felsőoktatási intézmények ez alapján rangsorolják a jelentkezőket. Milyen tapasztalatokkal zárult az első kétszintű érettségi vizsga?

– A középiskolai évek legfontosabb aktusa eddig is az érettségi vizsga volt, ami most már még inkább igaz, hiszen eredménye meghatározó a továbbtanulás szempontjából. Iskolánkban kilenc tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát. Miután az emelt szintű érettségit arra találták ki, hogy a felsőfokú felvételit helyettesítse, arra számítunk, hogy számuk nőni fog. Az így elérhető magasabb pontszámok, a nyelvvizsgákért járó pluszpontok nagyon sokat jelentenek a felvételi során. Egy diákunk, akinek már volt nyelvvizsgája, emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát is tett, és ez alapján is kapott plusz pontot.

Az elmúlt tanévben érettségizők 25%-a tanul tovább főiskolán, egyetemen. 45%-uk felsőfokú és középfokú szakképzésben folytatja tanulmányait, 30% pedig dolgozik vagy munkát keres.

Az érettségi vizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtókat a vizsgabizottságok könyvjutalomban részesítették. Az öt érettségiző osztályból 15 tanuló kapott általános dicséretet az egész érettségin nyújtott teljesítményéért, vagy egy-egy tantárgyból kiemelkedő szerepléséért. Büszkék vagyunk rájuk, megérdemlik, hogy felsoroljuk őket. 12.A gimnázium: Jándi Tibor, Sipos Richárd, Karsai Dávid, Molnár Annamária, Török Zsófia, Molnár Brigitta, Nádudvari Ádám. 12.B gimnázium: Pálinkás Ágnes, Papp Ádám, Hábensusz Ádám, 12.C szakközépiskola: Dankó Anita. 12.E intenzív nappali tagozat: Csala Nikoletta. 12.F dolgozók gimnáziuma esti tagozat: Csősz János, Erdélyi Zsolt, Baranyi Ildikó.

Bander József és Medveczki János a bőrdíszműves országos szakma kiváló tanulója versenyen II. és III. helyezést ért el. Elismerésül nem kellett szakmai vizsgát tenniük, és a “Martfűi középiskoláért” alapítvány kuratóriuma döntése alapján az iskola által alapított Damjanich-díjat is átvehették.

A bőrdíszműves versenyre az idén még benevezünk, azután… A bőrdíszműves, könnyűipari képzésben utolsó évfolyamunk van, ha ők elmennek, ez a képzés kifut.

Rusvainé Schneider Piroska megkért, hogy feltétlen említsem meg, mekkora örömöt jelentett az iskola dolgozói számára, hogy augusztus 20-án Szabó Béláné, az intézmény nyugdíjas könyvelője “Martfű városért” közigazgatási díjat vehetett át 35 év alatt végzett példamutató munkájáért.

Beszélgetésünk végén pedig fontosnak tartotta elmondani, hogy az iskola továbbra is a jelenlegi épületegyüttesben működik. Lehetőségként felmerült ugyanis, hogy a volt Mártírok úti iskolába költözhetne. A most megvalósult beruházások, a leendő tanbolt, a tanműhely és a kollégium azonban nem olyan könnyen költöztethető. Határozottan cáfolta azt is, hogy egy vállalkozás meg szeretné venni az iskola épületegyüttesét.

Pedagógusok és diákok egyaránt mozgalmas éveket tudhatnak maguk mögött, a szakképzés terén várható jelentős változások pedig újabb feladatok elé állítják városunk középiskoláját. A jogszabály módosítások, új szakképzési szerkezet, moduláris rendszer, új szakmai követelmények, tanulószerződés és tanuló-előszerződés, a térségi integrált szakképző központok kialakítása, megannyi nyitott kérdés. Biztosak lehetünk abban, hogy a Damjanich meg fog felelni az újabb kihívásoknak is, és a megújuló szakképzés kereteiben piacképes tudást nyújt tanulóinak.

Herbályné