Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Az Új Széchenyi Terv

Cím: A vállalkozók tájékoztatása az Új Széchenyi Tervről.  Megfelelő érdeklődés esetén előadás szervezése, hogy a pályázni kívánók jobban megismerjék az új pályázati rendszert és az abban rejlő lehetőségeket.

Martfű Város Önkormányzata fontosnak tartja a helyi vállalkozókkal való együttműködést, ahogy Henry Ford mondta:

 „Összejönni – jó kezdés. Együtt maradni – haladás. Együtt is dolgozni – siker.”

A siker eléréséhez folyamatos párbeszédre van szükség, melynek elengedhetetlen feltétele az információcsere, a felek egymás iránti tisztelete, megértése, megbecsülése.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet: 2011. január 14-én meghirdetésre került az Új Széchenyi Terv.  Középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését. Az államnak a vállalkozókat olyan helyzetbe kell hozni, hogy képesek legyenek egyre több munkahelyet létrehozni. A társadalmi egyeztetések során a vállalkozásoktól, szakmai és civil szervezetektől, önkormányzatoktól és magánemberektől kapott fejlesztési elképzelések beépültek az Új Széchenyi Tervbe.

Az Új Széchenyi Terv 7 programja a következő:

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program

2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program

3. Otthonteremtési Program

4. Vállalkozásfejlesztési Program

5. Tudomány – Innováció Program

6. Foglalkoztatási Program

7. Közlekedésfejlesztési Program

A kitörési pontok közös sajátossága, hogy sokféle iparágat integrálnak, mindegyiknél komoly esély van arra, hogy a fejlesztés már középtávon, európai és globális léptékben is versenyképes hazai termékek, szolgáltatások és vállalatok megjelenéséhez vezessen. A kitörési pontok egyszerre sok ágazatot fognak át, ezért úgy jelzik a magyar gazdaságfejlesztés irányait, hogy közben nem zárják kordába a vállalkozók ötleteit és törekvéseit. Az Új Széchenyi Terv – hasonlóan az elsőhöz – a vállalkozók, az önkormányzatok és az állam közös kockázatviselésén alapul. Az állam alapvetően a hazánk rendelkezésére álló uniós támogatásokkal vesz részt a fejlesztési kockázatközösség megteremtésében. 2011 és 2013 között, az Új Széchenyi Terv 2000 milliárd forint európai uniós támogatás és hazai forrás felhasználásával számol. Ahhoz, hogy Magyarországon is a vállalkozó kerüljön a gazdaságpolitika középpontjába, hogy javuljon a vállalkozások versenyképessége, és teljesüljön az egymillió új és adózó munkahely célkitűzése, szövetséget kell kötni az állam és a vállalkozói szektor között.

Az Új Széchenyi Terv keretében - első körben - január 17-től 16 db konstrukcióra lehet beadni pályázatot közlekedésfejlesztésre, valamint a tipikus foglalkoztatás fejlesztésére 597,5 milliárd forint értékben. Második körben március 1-jétől 78 db konstrukcióra lehet pályázni a vállalkozásfejlesztés, zöldgazdaság, közlekedésfejlesztés, foglalkoztatás, egészségipar, tudomány és innováció területeken 509,8 milliárd forint értékben. Ez összesen 1.107,3 milliárd forint fejlesztési forrást jelent a magyar gazdaságnak.

Az új pályázati rendszer előnye, hogy a széttagolt, bonyolult rendszert egységes, könnyen átlátható rendszer váltja fel. A pályázati adatlap 30 oldalasról 8-10 oldalasra csökkent, ahogy a kötelezően beadandó nyilatkozatok száma is kevesebb lett. Elektronikusan kell majd a pályázatokat benyújtani. Megváltozott, egyszerűsödött a biztosíték rendszere. Egyszerűsödött a hiánypótlás folyamata. Csak egyszer, 5 napos határidővel lehet mostantól a hiányt pótoltatni. 2 fordulós pályázat nem lesz a jövőben. A pályázat benyújtását követően 15 nap helyett 7 napon belül kell a pályázat befogadó nyilatkozatát megküldeni a befogadó szervezetnek. 60 napról 45 napra csökkent a kifizetési határidő. A Bíráló Bizottság intézményét felváltja a Döntéselőkészítő Bizottság. A bírálati szempontok számszerűsíthetőek, objektívek lesznek.

Vállalkozásfejlesztési Program

Általános pályázati dokumentumok

Tisztelt vállalkozók az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségiről bővebb információhoz juthatnak a http://ujszechenyiterv.gov.hu internetes oldalon.

Martfű Város Önkormányzata megfelelő érdeklődés esetén, megszervezi és otthont ad, az Új Széchényi terv bemutatásának, így a pályázni kívánók jobban megismerik az új pályázati rendszert és az abban rejlő lehetőségeket.

Az előadáson való részvételi szándékát Fazekas Enikő Diána hivatali munkatársnál kérem jelezze az 56/450022/126-os telefonszámon vagy személyesen a 104-es irodájában.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város