2011.09.15 – Gesztenye sorrá nevezik át a Lenin utat – Pályázatot nyújt be az önkormányzat az út teljes felújítására

Az önkormányzat elfogadta a Lenin út Gesztenye sorrá történő átnevezésére irányuló előterjesztést a szeptember 15-i ülésén. Az utcanév megváltoztatásának aktualitását az adja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Lenin út és a Május 1 út teljes felújítására.Az utcanév-változás november 15-től lép hatályba.

A névváltoztatásra vonatkozó határozatban a képviselő-testület felkérte az okmányirodát az utcanév átnevezéséhez kapcsolódó, hivatalból kiadható okmányok cseréjének lebonyolítására.

Egyes utcanevek megváltoztatására már korábban is voltak törekvések városunkban. Az érzelmek és az észérvek összecsaptak, és mindannyiszor az érzelmek kerekedtek felül. Vannak korszakok, amikor újra át kell gondolni korábbi döntéseket, mert az új idő szava és a város érdeke úgy kívánja – hangsúlyozta előterjesztésében dr. Kiss Edit.  – A Martfű Termál SPA átadásával, az ipari jellegű vállalkozások mellett, az idegenforgalom is egyre inkább utat tör magának városunkban. Az utcaneveink tekintetében már nem csak az itt lakók esetleges ellenérzéseire kell gondolni a régi nevek kapcsán, hanem arra is, hogy a városunkról alkotott képet hogyan befolyásolhatja az olyan utcanév, mely sokakban negatív érzéseket kelt. A lakosság megnyugtatását szolgálja, ha látják, hogy sem költségeket, sem „háborút” nem okoz a névváltozás.

– Vannak olyan kérdések, amelyekben egyszerűen döntést kell hozni, fel kell vállalni. Talán szerencsésebb is, hogy előzetes véleménykutatás nélkül döntöttünk. Ha a lakosságot megkérdezzük, biztosan marad a korábbi név – hangsúlyozta dr. Urbán - Szabó Béla.

A névváltoztatás két közintézményt is érint. A munkaügyi központ valamint a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tekintetében, az iskoláról alkotott kép szempontjából is fontos és előremutató ez a döntés.

Az utcanév-változtatásra irányuló előterjesztés teljes képet nyújt a várható költségekről is:

A személyi okmányokon (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél) nem szerepel a lakcím. A lakcímet és a személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) cseréje az utcanév változása esetén illetékmentes. A gépjármű forgalmi engedélyen is szerepel a lakcím, új okmányok nyomtatására van szükség, de ez is illetékmentes abban az esetben, ha azt az utca nevének megváltozása indokolja.

Az utcanévváltozás közel háromszáz lakost érint. Az okmányirodai megjelenés megfelelő ütemezésével elkerülhető a várakozás, rugalmasan és gyorsan megoldható az okmányok cseréje. – Az önkormányzat sokat tud segíteni a lakcímkártyák cseréjében, ami év végére meg is történhet – hangsúlyozta dr. Kiss Edit.

Az elektronikus ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés az egyéni vállalkozók számára lehetővé teszi, hogy akár otthonról intézzék a vállalkozásuk ügyeit. Semmilyen költség nem merül fel a székhely illetve a telephely címének megváltozásával kapcsolatos hivatalos bejelentés okán. Amennyiben a vállalkozás üzletet működtet, annak működési engedélyében fel kell tüntetni a vállalkozás székhelyének címét. A működési engedély módosítás illetéke 3.000 Ft.

A társasági formában működő, tizennégy érintett gazdasági szervezet esetében a változás bejelentése a cégbíróságnál történik. Az eljárás illetéke 15 ezer forint, a költségekre háromezer forint fizetendő, és ügyvédi költségek is felmerülnek.

* * *

Tovább folytatódik az önkormányzati belterületi utak burkolat-felújítása. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében pályázatot nyújt be az önkormányzat „A Lenin út és a Május 1. út burkolat-felújítása Martfűn” címmel. A pályázat keretében a településközpont két legfontosabb útjának a burkolat-felújítását illetve parkolók kialakítását terveik. A burkolat-felújításon túl a kiemelt szegélyek felújítása, az út mentén padok elhelyezése és fásítás is szerepel a tervekben. A projekt tervezett összköltsége 170 millió forint, a támogatási intenzitás 90%. A pályázat benyújtásához a képviselő-testület kötelezettséget vállalt a 10%-os saját erő biztosítására.

Sikeres pályázat esetén a Gesztenye sor viacolor borítást kap. Az út hossza is megnövekedne a Martfű Termál SPA legújabb épületszárnya előtti szakasszal. A Gesztenye soron nyolcállásos, a Május 1 úton négyállásos parkolókat alakítanának ki, összesen 44 autó számára. A Május 1 utat teljes hosszában kiszélesítenék. Az útfelújítással, a parkolók kialakításával jelentősen javulna mindkét út közlekedési rendje.

Herbály Jánosné

2011-09-19 16:36