Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

„Martfű város kultúrájáért” díjban részesült Asztalos Árpádné, a Martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Asztalos Árpádné Kocsis Enikő neve összefonódik a martfűi művelődési ház történetével. Nemcsak azért, mert 15 éve igazgatója a megye legnagyobb művelődési házának, hanem azért, mert pályáját is ebben az intézményben kezdte több mint 20 éve.

A városban nevelkedett, majd a felsőoktatásban szerzett pénzügyi, néprajzi és kulturális menedzsmenttel kapcsolatos ismeretekkel gazdagodva tért haza, Martfűre.

A helyi kultúra irányítása mellett szerepet vállalt a megye kulturális életében is, elnökségi tagja a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Népművelők Egyesületének, valamint 2009-től a Magyar Népművelők Országos Egyesületének Pénzügyi Bizottságában is dolgozik.

Finom, művészetre érzékeny egyénisége azonnal meglátszott az intézmény munkáján.

Szakmai útmutatásával a város művészeti csoportjai magas színvonalon működnek, országos elismertségre tettek szert. A mozgásművészeti csoportok területén kifejtett munkájáért 2009-ben a Táncpedagógusok Országos Szövetségének „Táncművészetért” díját vehette át.

Vezetése alatt az intézmény folyamatosan otthont ad művészeti rendezvényeknek, kiállításoknak, ismeretterjesztő előadásoknak. Fontosnak tartja, hogy a településről elszármazott képző és előadóművészek teret kapjanak alkotásaik, művészeti tevékenységük bemutatásához.

Meghatározó feladatot vállalt a helyi kulturális értékek megteremtésében, megőrzésében, többek között a Múzeumi Baráti Kör, amely gyűjti, feldolgozza, kiállítja a helyi és ipartörténeti emlékeket.

Erőfeszítésének köszönhetően a művelődési központ könyvtára folyamatosan fejlődik, modern informatikai részleggel is bővült.

Szívügyének tekintette a martfűi média kialakítását, fejlesztését. A rendszeresen megjelenő Martfű Közéleti Magazin mellett felelőse a televízió szerkesztésének, és egy korszerű városi honlap működtetésének.

Az itt élő szakemberek és közösségek összefogásával felelős szerkesztője volt a Martfű múltját, jelenét bemutató jubileumi könyvnek.

Az 50 éves művelődési ház falai között az akkor megszületett, és azóta is formálódó, fejlődő művészeti ágak mellett, és az időközben jócskán megváltozott kultúrafinanszírozás ellenére, mindig nagy gondot fordított az intézmény regionális szerepének megerősítésére, térségi programok szervezésével, lebonyolításával (Jászkun Világ Művészeti Szemle, Országos Rejtvényfejtő Verseny, Tiszazugi Nyugdíjas Találkozók, Amator Artium Képző- és Iparművészeti Tárlat).

A felhasználók által fogalmazódott meg az a gondolat, hogy ennek a háznak varázsa van.  A varázslat pedig a művelődési házból és könyvtárból, jó szándékú, elhivatott munkatársaiból és az őket irányító igazgatóból ered, akinek munkájában elsődleges a környezet szellemi művészeti értéke, a hagyományok átadása, a közművelődési szokások gondozása, gazdagítása, a helyi értékeket védő, gyarapító összefogások ösztönzése, hatékony segítése, mely példa valamennyiünk számára.

Kiemelkedő, a kultúra iránt elkötelezett munkájáért, Asztalos Árpádnét, Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete "Martfű város kultúrájáért díjban" részesíti - hallhattuk Tarjányiné Tasnádi Edit, a képviselő-testület művelődési, oktatási, sport, civil és egyházi kapcsolatok bizottságvezetőjének elismerő gondolatait.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város