Martfű Város Pedagógiai Díjában részesült VADASNÉ FARKAS BRIGITTA, a József Attila Általános Iskola tanítója, gyógypedagógusa, a Gyógypedagógiai Munkaközösség vezetője

Vadasné Farkas Brigitta 1994-ben szerzett tanítói oklevelet. Ebben az évben kezdte meg munkáját a martfűi Mártírok Úti Általános Iskolában. 16 évig tanítóként oktatta, nevelte a gyermekeket az írás, olvasás, számolás egész életre meghatározó tevékenységére. 1997-ben pszichopedagógusi, majd 2004-ben logopédusi vizsgát tett. Napi fejlesztő munkája mellett, munkaközösség vezetőként dolgozik.

Illyés Gyula így ír e pedagógiai munkáról: „A gyógypedagógusok foglalkozása, a különleges nevelés, a gyógyító nevelés is alkotás, az ő szakmájukra inkább illik a szó: hivatás. Ez azt jelenti: nem elég a szaktudás, tán tehetség sem, hanem kell ide emberség is, jó jellem.” Illyés Gyula sorai a cselekvés szeretetére, munka örömére hívják fel figyelmünket. Ma olyan pedagógus érdemeit ismerjük el, aki a tettek elhivatott képviselője.

Kimagasló felkészültsége és fogékonysága az új kihívások iránt lehetővé tette, hogy optimális segítséget kapjanak a beszéd-, olvasási, írási, számolási problémákkal küzdő gyermekek, családok és a környék nevelési - oktatási intézményei.

Pedagógiai munkája alatt városunk általános iskolája a megye egyik elismerten legmagasabb szakmai színvonalú speciális nevelést ellátó intézményévé vált, köszönhető ez Brigitta kiváló ellátást szervező munkájának valamint az általa kidolgozott szempontoknak és szakmai rendszernek.

Munkáját a hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott gyermekek iránti elkötelezettséggel, empátiával, rendkívüli türelemmel, szakmai hozzáértéssel végzi. Hosszú pályafutása alatt mindig kész volt a megújuló elvárásoknak megfelelni.

Gyógypedagógiai tanári munkáját felelősségteljes szakértelemmel, a tanulók, a szülők és a kollégák iránti türelemmel végzi.

Kimagasló szakmai munkájához további sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város