Martfű Város Pedagógiai Díja kitüntetésben részesült KARDOS MIHÁLY gyakorlati oktatásvezető, a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára

Martfű Város Pedagógiai Díja kitüntetésben részesült, városunk közoktatásában végzett több évtizedes kimagasló munkája és városunk sport életében végzett meghatározó, színvonalas sportpedagógiai tevékenysége alapján, KARDOS MIHÁLY gyakorlati oktatásvezető, a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára.

Kardos Mihály 1981 óta dolgozik városunk középiskolájában, bár az iskola iránti elkötelezettsége jóval korábbi. Kunszentmártonból 1971-ben került a martfűi középiskolába, majd az érettségi megszerzése után rögtön munkába állt a Tisza Cipőgyárban. Eleinte aljaköri munkás volt, majd tervezői feladatokat is ellátott. Később a gyakorlati termelésből került szakoktatónak középiskolánkba, így nagy hasznát vette annak, hogy az elmélet mellett szinte minden munkaműveletet megtapasztalt a gyakorlatban.

Főiskolai tanulmányait Dunaújvárosban végezete, 1985-ben szakoktatói diplomát szerzett. Fiatal szakoktatóként megismerte és megtanulta a cipőipari képzés rutinfogásait, sok tapasztalatot szerzett idősebb kollégáitól.

Szakmai alaposságát igazolta, hogy 1998-tól először helyettes, majd kinevezett tanműhelyvezetői feladatokat is ellátott, melyet mind a mai napig is ellát.

Munkássága során többször megtapasztalta a tanműhely költözését, átalakulását. 2000-ben a gyári körülmények közül kikerült az oktatás, majd az iskola leánykollégiumából alakítottak ki tanműhelyt, melynek tervezésében, megvalósításában oszlopos szerepet vállalt Kardos Mihály.

A könnyűipari képzésen belül a cipőipar visszaszorulását látva, jó előrelátással szorgalmazta a bőrdíszműves képzés bevezetését, mely most a cipőipari képzés ismételt beindításának az alapja lehet.

A rendszerváltás utáni gazdasági élet a szakképzés profiljának változását hozta, közelíteni kellett a gazdasági szféra elvárásaihoz. Új szakmacsoportok jelentek meg a képzésben, mint a kereskedelem-marketing, élelmiszer- és vegyi áru eladó képzés. Ezeknek az elindítója, szakmai programjaiknak kidolgozója Kardos Mihály volt, aki jó előrelátással tervezte az iskolai munkát, buzdította a kollégákat továbbtanulásra, újabb szakképesítés megszerzésére.

Nagy energiával, lendülettel dolgozott az új szakmai kabinetek kialakításán. Ipari kapcsolatainak köszönhetően az iskolába érkező szakképzési hozzájárulás összege ezt markánsan segítette.

Igényes és színvonalas tanítási - oktatási munkáját igazolják a sorozatos versenyeredmények: az elmúlt három évben három szakiskolai versenyző is dobogós helyezést ért el a Szakma Kiváló Tanulója versenyen.

Ebben a tanévben is jelentős és kimagasló munkát végez, hiszen Kardos Mihály vezetésével újraindul középiskolánkban a cipőipari szakképzés. Jelentős érdemei vannak abban, hogy a cipész, cipőgyártó szakma újra iskolarendszerben oktatható lesz. Munkatársaival már készítik a szakmai programot, és a gyakorlati képzés helyszínét, a tanműhelyt.

Kardos Mihály a közvetlen szakmai munkán túl évtizedek óta kiemelt figyelemmel kíséri a középiskolás fiatalság testi frissességét, hosszú évtizedekig a városi labdarúgás meghatározó tagja volt: kezdetben aktív sportolóként, majd edzőként. Nagy szeretettel és határozott keménységgel bíztatta a fiatalokat a sportos életmódra. Mind a mai napig sportkedvelő, a tanítványai sportpályafutását is nyomon követi, egyengeti.

Több mint harminc éves kiváló szakmai és pedagógiai munkájához gratulálunk, munkájához sok erőt és egészséget kívánunk!

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város