12.Előterjesztés a 794/22. hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város