Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

"Martfű Város Díszpolgára" - Pécskői Miklós

Pécskői Miklós 1968 óta él és dolgozik Martfűn. Negyven év alatt generációk sora került ki a keze alól. Tevékenységét mindvégig a szakmai elhivatottság, a pedagógus munka iránti alázat jellemezte.

Hitvallása szerint szerette és csodálta az ifjúságot, inkább nevelt, mint oktatott. Igyekezett a diákokat az ember, a világ, az élet, a művészet szeretetére ösztönözni. Sok kedves tanítványa több évtized után is felkeresi, megköszöni a tőle kapott tudást, a szép emberi szót.

Szelíd, jóságos, humanista ember, gyakran vallja magáról, hogy ő néptanító a szó szoros értelmében.

A város életébe több területen is bekapcsolódott: A Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör alapító tagja, a Martfűről szóló könyv oktatási fejezetének összegzője. Kiállítások sokaságát rendezte az elmúlt évtizedek során, előadásaival is hozzájárult a kultúra közvetítéséhez.

Közismert régiségeket gyűjtő szenvedélye, s ez nem öncélú, hiszen a népi kultúra tárgyi emlékeit, korhű dokumentumait a város közössége javára fordítja, fordította. Gyűjteményeit, régiségeit közkinccsé tette, minden tárgyhoz, eseményhez adomáit mellékelte, ezzel elhitette kollégáival és tanítványaival, hogy a történelem képekben, újságokban, reklámokban, régi pénzekben újjáéled és érthetővé válik. Családjával együtt alföldi, hódmezővásárhelyi kerámiagyűjteményt, néprajzi tárgyi emlékeket bocsátott a közösség rendelkezésére.

Ő maga is alkotóművész, kiállításokat rendezett saját festményeiből a martfűi közönség számára.

Ízes beszéde, alakja, lelkes megjelenése, temperamentuma meghatározó városunk kulturális életében. Tudatosan felvállalta a vidéki életet, őrizve az Alföld hagyományait, tárgyaiban, szóhasználatában, nyelvében is.

Több elismerésben volt már része: Tanári munkájáért 1976-ban a Könnyűipar kiváló dolgozója kitüntetést kapta, 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült, 1997-ben Martfű Városért kitüntetést kapott, 2010-ben Megyei Pedagógiai Díjat vehetett át, 2011-ben „Martfű Város Pedagógiai Díja” kitüntetésben részesült, városunk közoktatásában végzett több évtizedes kimagasló munkája és városunk kulturális életében végzett meghatározó, színvonalas tevékenysége elismeréséül.

Tőle mindannyian tanulunk, sokat tapasztalt, mély érzésű ember. Csodáljuk erejét, optimizmusát, szeretjük humorát. A martfűiek tisztelik, becsülik és elismerik munkásságát.

Élete példájával maradandó érdemeket szerzett a tudományok, a művészetek, a kultúra területén, teljesítményével a város érdekeit szolgálta, annak jó hírnevét öregbítette, hozzájárult Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.

Szeretnénk, hogy töretlen lelkesedésével és tudásával még sokáig segítse munkánkat, képviselje díszpolgárként városunkat. Ehhez kívánunk nagyon jó egészséget!

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város