Önkormányzat
A Bata-emlékbizottság felhívása - 2012 augusztus


„A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni.”

                                                                                 Széchenyi István

TISZTELT MARTFŰIEK!


Csoda a pusztán!


Kisvárosunk, Martfű újkori megalapításának története hazánkban egyedülálló, példa nélküli. Pontosan megállapítható, hol, mikor, s kik döntöttek megalapításáról.

 

A múlt évszázad első évtizedeiben, a Martfű-pusztán a mezőgazdasági tevékenység volt a jellemző, több majorságról, uradalomról vannak adataink, emlékeink. A népsűrűség igen csekélynek mondható, mindössze néhányszázan lakták a vidéket. Ipari tevékenység a hajdani téglagyárban folyt. Minden hajdani uradalom nyomokat hagyott az utókornak, ennek a kornak néhány emlékét őrizzük.

 

Hamarosan új irányt vett a környék fejlődése.

 

Martfű, s vele a mi történetünk egyedülálló: a pusztán egy új város épült fel. A nagyszabású tervek a Bata-konszern akkori vezetője, tulajdonosa, Jan Antonin Bata ösztönzésére készültek, hasonlóan a világ kb.55 más helyén történtekhez. Itt nőtt ki a földből, itt épült fel a sokadik Bata cipőgyár, Magyarország legnagyobb cipőgyára, s mellette egy kis kertváros: Martfű.

 

Legyünk büszkék városunk történelmére!


A Bata-konszern vezetői tudatos munkával, világraszóló terveket készítettek, amelyek nagy részét meg is tudták valósítani. Sajnos, Martfű esetében a háború nem engedte befejezni a nagy művet. Mindezek ellenére büszkék lehetünk városunkra, amely egyetlen magyar városként mozaikja lett volna a Bata világcégnek, egy világméretű együttműködés részeként - Bata-városként - készült felépülni. Másrészt valódi csoda: a második világháború vészterhes, pusztító évei alatt itt, ezen a helyen új, élő település, egy új város terveit kezdték megvalósítani. A tervek ma is megtekinthetők: az épületek, utcák, víz-, csatorna-, elektromos vezetékek, parkok, közterek, templom, üzletek, iskolák, egyéb középületek elhelyezésének tervei.

 

A szerencsésebb Bata-városokkal szemben a martfűi tervek csupán kis része valósult meg: a lakótelep. Az utak, a víz- csatorna- elektromos vezetékek ma is működnek.  Az élhető, ma is modern, takaros városrész ma is Martfű gyöngyszeme.  Mindez ma már olyan hétköznapi, természetes.

 

Meg kell ismernünk múltunkat, emléket kell állítani a jövőnek!


Itt élünk, s mindennapi küzdelmeinkkel igyekszünk élni a magunk életét, egyben gyarapítani, szépíteni, fejleszteni városunkat is. Meg kell őriznünk értékeit, ám ehhez ismerni kell a kezdeteket.

 

Talán természetes: ennyi év után szükséges és illendő volt átgondolni s kötelességünk volt felismerni azt, hogy nincs még méltó emlékhelye a város megalapításában kulcsszerepet játszó személynek. Halaszthatatlan feladatunk, hogy ezt a hiányosságot pótoljuk! Vissza kell tekinteni a kezdeti évekre, s jelet kell hagynunk a jövőnek: ez kötelességünk! Eddig nem tettük, s ha most nem tesszük, pótolhatatlan mulasztást követünk el! Emléket kell állítanunk, s nagyobb nyilvánosságot kell adni a város létrejöttét bemutató eredeti dokumentumoknak, terveknek.

 

Hogy miért „éppen most”?

 

Csupán azért, mert az utolsó utáni pillanatban vagyunk már: az első „telepesek” közül csupán kevesek tudnak már segíteni bennünket az emlékeik felidézésével. A jövőnek is felelősséggel tartozunk ezért: mai ismereteinket rögzíteni kell, tárgyi emlékeinket össze kell gyűjteni, be kell mutatni, s a jövő számára meg kell őriznünk.

 

Ezért határozott úgy a képviselő-testület decemberben, hogy emlékhelyet állít a várost megalapító Bata konszern akkori vezetőjének, Jan Antonin Batának.

 

Tudnak rólunk a világban!


A szoborállítás jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki. Cikkezett róla a HVG, az Origó, a Magyar Narancs, a pozsonyi Új szó, s városukba látogatott a Cseh Köztársaság konzulja, Milan Peprník úr is. Levélben kereste fel polgármesterünket a hajdani „Bata-főváros”, Zlin polgármestere is, köszöntve és köszönve a martfűi terveket, egyben segítségét is felajánlotta. A Bata család részéről Jan Antonin Bata unokája, John Nash úr levélben kereste fel polgármesterünket, szintén dokumentumokat, képeket, személyes segítségét felajánlva.

 

Köztéri szobrot állítani


A szoborállítás komoly erőfeszítést igényel. Büszkék lehetünk városunkra: köztereinket értékes, művészi műalkotások díszítik, témájukat tekintve igen változatosak, sablonosnak nem nevezhetők, többségében sajátos, értékes kollekcióját alkotják egy elismert szobrászművésznek.  Minden szobor a mienk: városunk utcaképét meghatározó, sokak által irigyelt környezetünk meghatározó alkotórésze, esztétikai és művészi élmény.

 

A tervezett műalkotás azon túl, hogy művészi/esztétikai élményt nyújt, többet jelenthet a martfűiek számára: jelzi, hogy vannak, mégpedig nem is akármilyen gyökereink, jelzi, hogy ismerjük a város eredetét és büszkék lehetünk a múltjára.

 

A szobor a tervek szerint széleskörű közadakozásból készülhet el. Kérjük mindenki támogatását: fontos számunkra, hogy mindannyian, akik itt élünk, akik itt tanultak, dolgoztak és dolgoznak, akik megtalálták helyüket ebben a csendes, rendezett kisvárosban, akik már elkerültek innen, akik bármilyen módon kötődnek városunkhoz - felismerjék ennek az ügynek jelentőségét és fontosságát.

 

Hiszen mindenki, aki Martfűn élt s él, ha tudott róla, ha nem: Bata-városban él, úgy is mondhatnám: mi itt mindannyian egy cipőben, „Bata cipőben” járunk. Erre büszkének kell lennünk!

 

Biztatónak, s örömtelinek érezzük, hogy kezdeményezésünknek élénk, pozitív visszhangja van bel- és külföldön egyaránt. Kérjük, várjuk a hazai és külföldi vállalkozások, üzemek, gyárak, kis- és nagyvállalkozók támogatását, számítunk a Bata család támogatására is.

 

„BATA-EMLÉKMŰRE”


A gyűjtést civil szervezeteink bevonásával tervezzük. Az összegyűlt összeget elkülönítve tartjuk nyilván. A lakosságtól a (sárga) csekkes befizetést kérjük: „BATA-EMLÉKMŰRE”.

 

A támogatások gyűjtését augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén kezdjük.

 

Október 13-án jótékonysági gálaestet tartunk a Művelődési Központban. Ez alkalommal kiállításra kerül az ipartörténeti gyűjtemény részét képező, a város építésére vonatkozó, rendelkezésünkre álló tervdokumentáció, s több más dokumentum. Gyarapításában segítséget is várunk!

 

2013 februárjában jótékonysági bál lesz, az emlékmű javára.

 

Mindezek mellett a gyűjtést a távoli lehetséges támogatók felkutatásával, levelezéssel, s egyéb módon folytatjuk, s figyelemmel kísérjük az esetleges pályázati forrásokat is.

 

A város megalapítójának emlékművét, Jan A. Bata egész alakos szobrát, a város napján, május elsején nagy médianyilvánosság előtt tervezzük leleplezni, s átadni a város lakosságának.

 

Felhívás, kéréseink


Szükséges a rendelkezésünkre álló dokumentumokat frissíteni, kiegészíteni, lehetőleg korabeli, tehát eredeti írásos anyagokkal, tárgyakkal, fényképekkel. Az első telepesek emléktárgyait szívesen fogadjuk: a szóbeli emlékeket ugyanúgy, mint (kölcsönbe) a féltett dokumentumokat, fényképeket. A város alapításával, első éveivel kapcsolatos minden dokumentum számíthat érdeklődésünkre.

 

A dokumentumok gyűjtését egy kézben tartanánk: a Művelődési Központ Könyvtárában átvételi elismervény ellenében lehet a kijelölt megbízottaknak a tárgyi emlékeket átadni. A megőrzésre átvett dokumentumok, tárgyak megőrzését garantáljuk. Adományozás esetén az átadó nevét a kiállításon feltüntetjük, megőrizzük. Az így összegyűjtött anyag állandó helytörténeti kiállítás részét fogja képezni a későbbiekben.

 

A szervező munkában is és a gyűjtésben is számítunk minden civil szervezetünk aktív tagjaira, akik ismeretségi körükben a gyűjtést végzik. Az összegyűjtött pénzösszeg elkülönített számlán, garantáltan, a fent megfogalmazott célra lesz fordítva.

 

Köszönjük!


Az élet mindannyiunk számára nehéz - sosem volt könnyű. Szerencsések lehetünk mégis, hogy Martfűn rendezett, élhető városban élünk. Mindnyájunknak tennünk is kell azért, hogy ez így is maradjon: mindenki a maga helyén, elsősorban maga és családja, munkahelye, vállalkozása érdekében - s nem kis mértékben egymásért is, közösségünkért is, városunkért is tenni kell!

 

Egy kis segítséget kérünk tehát, mindenkitől lehetőségei szerint: hozzájárulást a szobor elkészítéséhez, hogy emléket állíthassunk városunk, Martfű megalapítójának.

 

Köszönjük.

 

Martfű, 2012. augusztus

Rágyanszky István, Bata-emlékbizottság