Gépjárműadó

Vonatkozó törvények: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air), az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet, az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) és az ezekben hivatkozott esetleges további jogszabályok.

Adatbejelentési határidők:

Alapszabályként a gépjárművel kapcsolatos mindenféle változást az okmányirodában kell bejelenteni.
Kivételt képez, ha az adóalany valamely törvényben foglalt mentességet kíván igénybe venni. Az ilyen jellegű bejelentéseket az adóztatásban illetékes önkormányzati adóhatóság felé kell megtenni. Az erre szolgáló nyomtatvány elérhetőségét lásd lentebb.

 

A gépjárműadó alapja és mértéke:

A mindenkor hatályos gépjárműadó törvény szabályozza.

 

Martfű Város Önkormányzata gépjárműadó beszedési számlaszáma:

10700309-66893729-53600006

 

A Martfű Város Önkormányzata hatáskörébe tartozó gépjárműadó ügyekkel  kapcsolatos yomtatványok a https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses című internetes oldalon, az Önkormányzati Hivatali Portálon találhatók. Az adóügy ágazaton belül a gépjárműadó ügytípusra kattintva jelennek meg a gépjárműadóval kapcsolatos űrlapok. Ezek egyrészt jogszabály alapján igénybe vehető mentességek, kedvezmények igénybevétele iránti igény, másrészt kombinált áruszállítás bejelentésére szolgálnak.

 


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város