Államigazgatási eljárási illeték

Vonatkozó törvények: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air), az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet, az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) és az ezekben hivatkozott esetleges további jogszabályok.

A helyi adóügyekkel kapcsolatos illeték-fizetési kötelezettségeket soha nem bélyegben, hanem mindig pénzben kell teljesíteni. Számlanyitásra kötelezett adóalanyok átutalással, más adózók átutalással, vagy az önkormányzati adóhatóságtól beszerezhető készpénz-átutalási megbízás segítségével (sárga csekken) teljesíthetik ilyen irányú kötelezettségeiket

A helyi adóügyek esetében előforduló leggyakoribb illeték mértékek:

 Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás általános tételű eljárási illetéke: 3000,- Ft.

Adó- és értékbizonyítvány illetéke: 4.000,- Ft

Adóigazolás: illetékmentes

Gazdálkodó szervezet adómérséklési, fizetési könnyítési kérelme: 10.000,- Ft

Magánszemély adómérséklési, fizetési könnyítési kérelme: illetékmentes

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha az Itv. másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha az Itv. másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

 

Martfű Város Önkormányzata államigazgatási eljárási illeték beszedési számlaszáma:

10700309-66893729-52500006

 

Az illetékkel érintett ügyek közül néhány ügyfajta nyomtatványai elérhetők a https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses című internetes oldalon, az Önkormányzati Hivatali Portálon. Az adóügy ágazaton belül az általános adónyomtatványok ügytípusra kattintva jelennek meg az adóigazolás, vagy adó- és értékbizonyítvány kiadása iránti kérelmek űrlapjai, illetve a fizetési könnyítési, vagy méltányossági ügyekhez kapcsolódó nyomtatványok.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város