Városunk születése a dokumentumok tükrében

„A nagyméltóságú Iparügyi Miniszter Úrhoz 1940. március 14-én benyújtott tervezetünkben egy Bata rendszerű mechanikai cipő és cipőkellékgyár felépítését hoztuk javaslatba, amelyet az illetékes minisztérium jóváhagyásban részesített, annak figyelembevételével, hogy az ipari decentráció szükségszerűségét szolgálva a létesítendő gyártelep az Alföldön, lehetőleg a Tisza-partján helyeztessék el, amely által a magyar iparpolitika egy régi és elsőrendű célkitűzése ölt testet. A Martfű-pusztai özv. Szobotka Dezsőné és Társa tulajdonát képező 593 kat. hold területű ingatlant 323.000 P.- vételárért megvettük és az adásvételi jogügyletnek a Földmívelésügyi Minisztérium által 220.000. 515/1940. V. B/1. szám alatt történt jóváhagyása után az egész vételár kifizetése megtörtént, és d/ alatt hiteles másolatban csatolt telekkönyvi betét kivonat tanúsága szerint a Tiszaföldvári 473 sztkvi. betétben felvett ingatlanokra nézve tulajdonjogunk 46/1921 tkvsz. végzéssel bekebelezést nyert.” - írta a Cikta kft. vezetősége a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában őrzött beadvány szerint.

Martfű, a Ba»a-város

A dokumentumok alapján egyértelműen bizonyított Jan Antonin Ba»a akaratának kifejezése, meghatározó részvétele a vállalkozás megindításában valamint magyarországi tevékenységének irányításában. A jegyzőkönyvek és bírósági végzések dokumentálják személyes képviseletét a fontos döntések meghozatalának folyamatában.

Az építkezés a lakótelep építésével elkezdődött, s a gyárépítés is gőzerővel indult meg. 1941 folyamán a Cikta Rt. székhelye is Érsekújvárról Martfűre került át. A termelés a cipőgyárban 1942-ben megindult - az építkezés pedig tovább folytatódott. A Tisza partján új település született: a mi városunk, Martfű.

A várostörténeti szempontból fontos dokumentumokat eddig kevesen ismerhették.

Erre most nyílik lehetőség: a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára engedélyével 22 dokumentum több mint 110 oldalon tanulmányozható honlapunkon. Az írógéppel készített jegyzőkönyvek, beadványok mindegyike oldalanként kinagyítható, lapozható, a kezelése, használata kis ügyességgel gyorsan elsajátítható. Az iratok egy része a Ba»a-emlékkiállításon nyomtatásban is megtekinthető.

Hasznos és élvezetes olvasmány lehet minden érdeklődő számára!

Folytatása következik!

A közeljövőben, várhatóan április elején, több idegen nyelvű írás - rövid magyarázattal, fordítással ellátva - lesz elérhető honlapunkon, bemutatva városalapítónk, Jan Antonin Ba»a sokoldalú tevékenységét, életművét.

Tehát az Archív dokumentumok itt tekinthetők meg >>>

Jó szívvel ajánlom minden érdeklődő számára a Ba»a-emlékbizottság gondozásában összeállított anyagot.

Rágyanszky István
Ba»a-emlékbizottság

2013-03-06 17:35