Városi Jótékonysági Bál - Összefogás a Bata-emlékmű javára

Vidéki kisvárosunk életében újabb közös tervek, célok mozdították meg és buzdították összefogásra az itt élőket. Jótékonysági bálra hívták, várták a szervezők Martfű lakóit március 9-én a Városi Művelődési Központba. A város- és gyáralapítónk tiszteletére május 1-jén felavatásra kerülő bronzszoborhoz járult hozzá valamennyi vendég, aki e napon belépőjegyet vásárolt, és mindazok, akik adományaikkal támogatták a rendezvényt.  Jó itt Martfűn élni! - hangsúlyozta köszöntőjében Rágyanszky István, a Bata-emlékbizottság vezetője. - 75 évvel ezelőtt egy nagyon fontos döntés született arról, hogy e helyen gyár és város épüljön. A terv megvalósult, és mi itt vagyunk, és szeretünk itt élni.   

- Városunk a létét köszönheti J. A. Batának - emelte ki megnyitó beszédében dr. Kiss Edit polgármester. - Több, mint egy évvel ezelőtt, 2011 decemberében határozta el a képviselő-testület, hogy emlékművet állít a cipőgyár és a város alapítójának, Jan Antonin Batának. A ma lejátszódó társadalmi folyamatok feltétlenül indokolttá teszik, hogy gondoljuk át a múltunkat, erre építsük a jelenünket és tervezzük a jövőnket. Napjainkban, amikor a szociális helyzet is egyre rosszabb, egyre inkább kapaszkodunk a gyökereinkbe. Városunk a létét köszönheti J. A. Batának, aki családjával együtt példát is állít elénk. Nem csak egy gyárat alapított a saját érdeke és profitszerzése érdekében, hanem egy települést a gyára mellé. Munkásait minden jóval ellátta, mely a kor színvonalának magas szinten megfelelt. Sajnos ezt Martfűn nem tudta befejezni, mert közbeszólt a háború, a világ számos helyén azonban sorra hozta létre egymás után a Bata-városokat. Ez a mai kor számára minta és példa lehet, amelyeket a gyökereken túlmenően tekinthetünk célnak is.

Örömmel osztotta meg a bál vendégeivel, hogy az emlékműállítás hírére új barátokra is szert tett városunk, hiszen támogatóként sokan felvették a kapcsolatot a város vezetésével. Amerikából a Bata család leszármazottai, Zlin városa, ahonnan idetelepítette gyárát a Bata konszern, valamint a cseh nagykövetség is jelentkezett és biztosította önkormányzatunkat támogatásáról.

- Hogy miért ilyen későn állítjuk fel a szobrot a döntéshez képest, arra az a magyarázat, hogy időt szerettünk volna adni ahhoz, hogy városunk lakói azonosulni tudjanak célkitűzéseinkkel. Fontos számunkra, hogy a város közös akaratával, együtt tudjuk ezt megvalósítani - mondta el a polgármester.

A város- és gyáralapítónk tiszteletére rendezett városi események közül a jótékonysági bál a harmadik. Az elmúlt évben színvonalas gálaműsor nyitotta az emlékezések sorát, melyet a nagy érdeklődésre szert tett Bata-emlékkiállítás követett.

 - Közös céljaink közösséget is kovácsolnak, amely szintén fontos egy település életében, ahogyan ez a bál is. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, kívánom, hogy érezzék jól magukat. Minden résztvevőnek köszönjük, hogy belépőjegyük megvásárlásával támogatják közös céljainkat - emelte ki a polgármester.

A jótékonysági rendezvény a pódiumteremben szórakozással, az aulában büfével és a „Cikta cuki” süteményeivel, az emeleti galérián vacsorával várta a vendégeket. Meglepetés játékkal indult az est, ahogyan Rágyanszky István fogalmazott, kellemes és pezsgős élményben volt része annak, aki széke alatt aranycipőt talált elrejtve.

A „Százlábúak tánca” címet kapta a Munkácsy úti óvoda nagycsoportosainak nagysikerű produkciója, mely a fellépések sorát nyitotta. Ugyancsak nagy tapsot kaptak a József Attila Általános Iskola 4.a osztályának táncosai, akik a „Táncoló fekete lakkcipő”című műsorukkal  léptek a közönség elé. A táncműfajok különleges, izgalmas keveredése aratott osztatlan sikert a műsorok folytatásában. A Nevesincs táncegyüttes legújabb meglepetése, a martfűi néptáncosok, balettosok és break-esek látványos, közös koreográfiája a „Suszter tánc”címet kapta.

 A báli hangulathoz, a hajnalig tartó tánchoz a szolnoki Tiszti Klub Tánczenekara szolgáltatta a jó zenét Terjéki Kata vezetésével. Az éjjeli társastánc bemutató Demény Dóra és Bárándi János színvonalas előadásával szórakoztatta a vendégeket.  A program, ami igazi szombat esti lázzá varázsolta az estét, a táncverseny volt, melyet a szervezők találóan interaktív érvényesülési lehetőségnek neveztek.

A felajánlásoknak köszönhetően sok és nagy értékű tombolatárgy gyűlt össze, melyet az éjféli sorsoláson vehettek át a szerencsések. Különlegességként szolgált a tombolahúzás fődíja, mely a május 1-jén avatásra kerülő szobor kicsinyített mása, Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. Azonnal nyerő tombolákkal is sok meglepetés ajándék várta a tombolavásárlókat. A várostörténeti totó helyes megfejtői között pezsgőt sorsoltak ki.

- Sikeres rendezvényt tartottunk a városi jótékonysági bálon, ahol több mint 200 vendég jelent meg. Nagyon hangulatos táncos estet tartottunk, aki ott volt, mindenki jól érezhette magát - mondta el Rágyanszky István, a Bata-emlékbizottság elnöke. - Az összefogás ez alkalommal is megmutatkozott a szervezésben, az előkészítő munkákban. Az önkormányzat és intézményei, a művelődési központ, a média csoport, az óvodák dolgozói, a nyugdíjasklubok és egyéb civil szervezetek tagjainak segítő munkája járult hozzá a bál sikeres lebonyolításához.

A Bata-konszern a 30-as évektől szerte a világon közel 100 új gyárat építet, Csehországból kiindulva Európa országain keresztül, Indiában és Dél-Amerikában. Ennek egy mozzanata volt a martfűi Cikta Rt. és a település területének megvásárlása 1940-ben. A lakosok nagy része a környékből származott, illetve Érsekújvárról is nagyon sokan érkeztek. A kezdetek emlékeiből sok él a martfűiekben, főleg az idősebb korosztály tagjaiban, akik ennek az időszaknak részesei voltak. Egy olyan gyárban dolgozhattak, amely nem csak biztos munkát és a körülményekhez képest jó fizetést adott munkásainak, hanem kivételesen jó szociális lehetőségekről is gondoskodott számukra. Olyan lakásokat, kulturális és orvosi ellátást biztosított az idetelepülőknek, már a 40-es évek végén, amely az Alföldnek ezen a részén nem volt gyakori. Ezekről a pozitívumokról, Martfű és a gyár kialakulásának meghatározó eseményeiről, a Bata család jelentőségéről az elmúlt 4-5 évtizedben sajnos nem volt szó, ennek ellenére az itt élők jó szívvel megőrizték. Most éppen utolsó pillanatban - amikor az idősek közül még hitelesen tudnak visszaemlékezni a múltra -, az emlékeket kötelességünk feleleveníteni. Úgy érzem, hogy képviselő-testületünk ez ügyben nagyon felelősségteljesen és helyesen járt el. Martfű különlegesnek számít a tekintetben, hogy pontosan ismerjük megalapításának körülményeit, valamint J. A. Bata személyét, aki településünk létrehozásáról döntött. Éppen ezért nagyszerű dolog városalapítónknak szobrot állítani, amit a lakosság is támogatni kíván.

Martfű Város Önkormányzata, valamint a Bata-emlékbizottság köszönetét fejezi ki a jótékonysági bál szervezésében, lebonyolításában közreműködő intézmények és civil szervezetek munkájáért, és valamennyi résztvevő, támogató segítségéért, mellyel tiszteletüket kifejezve hozzájárultak J. A. Bata szobrának felállításához.

Magyar Mária

Tovább a képekhez >>>

Tovább a képekhez - Czinege József képei >>>

2013-03-13 17:00