Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

„Gyökereink nyomában” - Nagyszabású ünnepi rendezvényen avatták fel Jan Antonin Bata emlékszobrát

Gyár- és városalapítónk emléke előtt tisztelegve május 1-jén délelőtt avatták fel ünnepélyes keretek között Jan Antonin Bata emlékszobrát a Bata téren. A jelentős összefogással megvalósult, két méter magas bronzszobrot városunk Munkácsy-díjas szobrásza, Gyurcsek Ferenc készítette. A településünk 70 évvel ezelőtti születésében, majd fejlődésében egyetlen személyként fontos szerepet betöltő cseh cipőgyáros szobrának felállítása várostörténeti eseményként írta be magát Martfű életébe.

A szoboravatás ünnepségén Asztalos Árpádné, a Művelődési Központ igazgatója köszöntötte mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt: Martfű Város Önkormányzata nevében, dr. Kiss Editet városunk polgármesterét és városunk vezetőit, Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét, Sági István országgyűlési képviselő urat, Helena Bambasovát, a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövetét és Milán Peprnik konzul urat, valamint Bedrich Landsfeld urat, Zlin város alpolgármesterét. Jan Antonin Bata unokája, John Nash fontos családi esemény miatt nem tudott eljönni, de delegálta a Bata Alapítvány kurátorait: Dr. Marek Belza urat és Robert Hajek urat. Asztalos Árpádné városunk lakói nevében is köszöntötte baráti és testvérvárosaink delegációit és vezetőiket, Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművészt, a szobor alkotóját és Prókai Gábor urat, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus művészeti tanácsadóját. A Bata-emlékbizottság vezetőjét, Rágyanszky István képviselő urat és az emlékbizottság tagjait, továbbá az ünnepségen jelenlévő egykori Cikta Munkaiskola diákjait, a Cikta cipőgyár egykori dolgozóit és családtagjaikat is köszönthettük az ünnepségen résztvevők között.

Az avató ünnepséget dr. Kiss Edit polgármester nyitotta meg. - Csaknem másfél évvel ezelőtt határozta el városunk képviselő-testülete, hogy emléket állít a cseh cipőkirály, Jan Antonin Bata tiszteletére, akinek személyében a martfűi cipőgyár és a település megalapítóját tisztelhetjük. Teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy azt a céget, amely Martfűn a cipőgyár és a település építését megkezdte, 1938. október 10-én Jan Antonin Bata a személyes vagyonából és a szintén tulajdonában lévő zlini Bata-konszern vagyonából hozta létre. Ez a cég a Cikta Cipőgyártó és Kereskedelmi előbb Kft., majd részvénytársaság volt. Ez a vállalkozás előbb Érsekújváron kezdte meg működését, majd a II. Világháború alatt onnan települt át ide, Martfűre.

A magyarországi gyár megépítésére alkalmas terület kiválasztása még 1938-39-ben megtörtént. A tervek elkészítése után kezdődött az építkezés 1941-ben, és a gyárépítéssel együtt megkezdődött a lakótelep, majd a munkaiskola építése is. A környék nagyon szegény és elmaradott volt. Nem véletlenül kötötte ki az akkori Magyar Kormány a Bata-vállalkozás Magyarországra betelepülése feltételéül azt, hogy az Alföldön kell megtelepednie, az elmaradottság csökkentése érdekében.

Az alapítással és az építkezéssel Martfű mondhatni egy világbirodalom részévé vált. Ugyanolyan elvek mellett kezdődött meg itt is a település létrehozása, mint számtalan más Bata-városban: az üzemben dolgozókról és a családjukról való maximális gondoskodás jegyében. A Bata-gyárak és -városok messze a kor színvonala fölött nyújtottak ellátást dolgozóiknak és lakóiknak.

A martfűi Cikta Cipőgyár 1942 nyarán kezdte meg a termelést, az érsekújvári üzem pedig 1943-ban települt át ide. A háború alatt hadiüzemként működött a gyár. Az építkezés nálunk a háború miatt az eredeti tervek szerint sajnos nem fejeződhetett be. A háború után itt nem csak újjáépítés, hanem további nagyarányú fejlesztés is történt. De most már nem a Bata modell, hanem a szocializmus korszaka, normái szerint. Sok-sok Bata terv álom maradt, de a város nagyon sokáig dinamikusan fejlődött. Önálló településsé Martfű 1950-ben vált, majd 1989-ben városi rangot kapott. Településünk tehát nagyon fiatal, mindössze legfeljebb 70 éves. Képviselő-testületünk mégis elérkezettnek látta az időt arra, hogy a település történetét feltárva megkeresse a gyökereket. Látnunk kell, hogy mi történik körülöttünk, ezért fontos, hogy megtaláljuk azokat a momentumokat az életünkben, történetünkben, amelyek köré közösségeket tudunk szervezni.

A szoborállításra vonatkozó döntés óta másfél év telt el, azóta sok ember megmozdult, sok esemény történt. Bata-gálát tartottunk, bált szerveztünk, filmet és kiállításokat készítettünk, összegyűjtöttük az emlékeket itthonról és külföldről. Pénzbeli adományok sokasága érkezett, mondhatni, hogy a város lakossága szinte egy akarattal kívánta a megemlékezést és az emlékműállítást. Most végre ideérkeztünk, és egy szép díszparkban álló szobrot adhatunk át a város lakóinak. A hosszúra nyúlt tél után megfeszített erővel dolgoztak itt a TESZ munkatársai, a Művelődési Központunk és a Polgármesteri Hivatal dolgozói, közmunkások, civil szervezetek tagjai, önkéntesek és még nagyon sokan mások. Köszönet a munkájukért!

Dr. Kiss Edit polgármester ünnepi beszéde végén köszönetét fejezte ki Gyurcsek Ferencnek és a szoboröntő mesternek, Varga Imrének. Köszönetet mondott Helena Bambasová asszonynak, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövetének, aki pártfogásba vette törekvésünket, Milán Peprnik budapesti cseh konzul úrnak, aki folyamatosan tájékozódott városunkban és segítette a munkánkat. Köszönetét fejezte ki a Bata-család tagjainak, elsősorban John Nash-nek, valamint dr. Miroslav Adamik úrnak, Zlin város polgármesterének a Bata-városok közösségébe való invitálásért. Városunk polgármestere megköszönte a Bata-emlékbizottság munkáját, kiemelve Rágyanszky István, Gonda Istvánné és Szekeres Mónika Gizella önkormányzati képviselők és segítőik odaadó munkáját, valamint, nagy hangsúlyt helyezve a példamutató összefogásra, az adományokra, a városlakóknak is köszönetét fejezte ki.

- Legyen Jan Antonin Bata szobra jelképe a tettrekészségnek, a humánus és körültekintő gondoskodásnak, a függőségben levő emberekkel való törődésnek, és legfőképpen a város lakói összefogásának. Az alkotás nemzeteket köt össze, legyen ennek is jelképe - zárta ünnepi gondolatait Martfű polgármestere.

- Nem csak a martfűieknek és a Bata családnak ünnep ez a nap, hanem az egész megyének, az egész országnak is - hangsúlyozta köszöntőjében Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. - 70 év egy város történetében csak egy pillanat, egy ember életében azonban több emberöltő. Ennek a 7 évtizednek a csodáját, megalapításának történetét ünnepeljük most. Innen a szomszédos Csehországból jött egy ember, és a mezőgazdaság helyére ipart telepített, mely nagy átállás volt akkoriban, viszont sok-sok sikert hozott az itt élőknek és dolgozóknak. A martfűi cipőnek, csakúgy, mint az itteni sportéletnek megyei és országos híre volt a szocializmusban. Aranykora volt ez ennek a mindig fejlődő, szép Tisza-menti településnek. A rendszerváltás hanyatlást hozó időszaka ellenére mindannyiunk számára fontos tanulságok vonhatók le e kisváros napjainkban is példaértékű összefogásából, miszerint a hagyományainkat, a munkába vetett hitünket meg kell őrizni, és ha barátainkkal, szomszédainkkal összefogunk, világra szóló tetteket tudunk végrehajtani.

Helena Bambasová, a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövete is örömmel gratulált a város lakóinak a cseh cipőgyáros, Jan Antonin Bata szobrának felavatásához, a nemes kezdeményezéshez és annak sok munkával járó megvalósításához. Mint mondta, a Bata család a csehek életében is egyfajta szimbólum. Munkásságukra nemcsak hagyománytiszteletből emlékeznek, hiszen a Bata család üzenete máig ható fontos értékekkel bír. - Az a legendás hozzáállás, mellyel a Bata család a munkásairól gondoskodott, nem csupán emberszeretet volt, hanem ők felismerték, hogy jobb körülményeket biztosítani a dolgozóknak, a cég érdekeit is szolgálja. Ez a felvilágosult szemléletmód napjainkban is követendő példa arra, hogyan kellene ma is vállalkozni. Nagy örömmel tölt el, hogy Jan Antonin Bata ilyen megbecsülést kap Martfűn, és köszönöm, hogy részt vehetek ezen az ünnepségen, osztozva a helyiek örömében. Azt kívánom Önöknek, hogy Jan Antonin Bata szobra legyen emlék és szolgáljon inspirációul az olyan típusú együttműködésekhez, melyeket más Bata városokkal folytatnak akár Csehországban, akár bárhol a világon - búcsúzott a cseh nagykövet asszony.

A díszpark közepén felállított két méter magas bronzszobor leleplezése követte az avató ünnepséget méltató beszédeket, gratulációkat.

A Bata család képviseletében Martfűre látogató Dr. Marek Belza, a Bata Alapítvány kurátora a család szívélyes üdvözletét, köszönetét tolmácsolta a szoborállítást ünneplő martfűieknek. Személyes üzenetet hozott Jan Antonin Bata két lányától, unokájától John Nash-től, valamint örömmel adta át városunk lakóinak a legidősebb unoka, Dolores Batova szeretetteljes köszönetét, aki egy Martfűhöz hasonló kis Bata-városban él Brazíliában. - Szeretném még további kilencven jelenleg élő Bata hozzátartozó üdvözletét átadni ma Önöknek, akik rendkívüli módon hálásak azért, ami itt Martfűn történik.

Zlin város lakói nevében, a két város, Martfű és Zlin hasonló múltját, sorsát hangsúlyozva Bedrich Landsfeld alpolgármester méltatta és köszönte a martfűiek tiszteletteljes emlékezését és a szobor elkészítését, felállítását.

A Bata alapítvány másik delegáltja Robert Hajek köszönetét fejezte ki, amiért részese lehetett Martfű ünnepének. Beszédében külön hangot adott annak az élménynek, amit kisvárosunk szépsége, rendezett, parkos környezete és a Bata-szobor nyújtott számára.

A következőkben a vendégül hívott baráti és testvérvárosi delegációk képviselői üdvözölték ünnepi eseményünket. Baráti kapcsolatainkat ápolva Tuchow, Misztótfalu, Perecsény polgármesterei, valamint Petrillát képviselve a Hunyad megyei RMDSZ elnöke is köszöntötték Martfű lakóit, kiemelve a határon túli kapcsolatok jelentőségét, egymás ünnepeinek, így ezúttal Martfű szoboravatásának  fontosságát.  

Prókai Gábor, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus művészeti tanácsadója zárta a köszöntők sorát, köszönetét kifejezve a szobor alkotójának, Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművésznek, valamint az emlékmű létrehozásában közreműködőknek. - Az emlékállításhoz méltó művészi produkció született, mely dicséri neves szobrászmesterünk keze munkáját. Martfű mindig fejlődő, változó életében ez a szobor és amit képvisel az előd törekvésével, ezentúl kötelez, és arra figyelmeztet, hogy egy város fejlesztésében a művészetet és a kultúrát mindig hívják társként az itt élők.

Gyurcsek Ferenc Martfű köztereit díszítő, magas színvonalú művészi értékeket hordozó szobrait koronázta meg a városunk új díszterén felállított köztéri alkotás, a gyáralapító Jan Antonin Bata egészalakos, öltönyös, 2,2 méteres bronzszobra.

Az ünnepi esemény a Művelődési Központ Jan Antonin Batának emléket állító kiállításának megtekintésével végződött. A tárlat a „Cseh Cipőkirály” valamint a martfűi vonatkozású tárgyi és képi emlékek bemutatásával az intézmény helytörténeti múzeumában várja az érdeklődőket.

Magyar Mária

Tovább a képekhez >>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város