Martfű Város Pedagógiai Díjában részesült többéves kiváló pedagógiai munkájáért BORBÉLY ISTVÁN matematika - fizika - informatika szakos tanár

Borbély István 1988 óta dolgozik városunk középiskolájában, pedagógiai munkásságának első 6 éves tapasztalatát is itt szerezte meg a szakközépiskolai és a gimnáziumi képzés oktatójaként, nevelőjeként. 

Szakmai kihívásoknak tett eleget, amikor a Szolnoki Tiszaparti Gimnáziumba került át szaktanárnak, illetve egyéni vállalkozást épített ki az informatika ágazathoz kapcsolódóan. A várostól az iskolától azonban teljesen sohasem szakadt el, hiszen folyamatosan figyelemmel kísérte az intézmény informatikai infrastruktúrájának változását, segítette a fejlesztéseket.

 2004-ben ismét teljes odaadással és teljes munkaviszonyban az iskola szolgálatába szegődött rendszergazdaként, szaktanárként, fejlesztőként, kicsit oktatás-technikusként. Hatalmas űrt pótolt már ekkor is, hiszen, ami a technikához, a modern informatika tanításához, megszerettetéséhez kellett, azt magával hozta. Nem ismer lehetetlent ezen a területen. Az informatikát újonnan tanuló kollégáinak is sok-sok segítséget ad.

Borbély István kezdeményezésére kezdődött meg az informatika szakmacsoportos képzés a szakközépiskolában, a szakmai programok kidolgozása is a nevéhez fűződik. Az évekig tartó beindítási folyamat eredményeképpen ebben a tanévben, illetve a 2013/2014-es tanévtől, kétéves, érettségire épülő szoftverüzemeltető szakmát kíván indítani a középiskola, mely a tanulóik elhelyezkedési esélyeit növeli tanulmányaik befejezése után.

Tanári munkájával ezen a területen is biztosítja a szakmai hátteret, az infrastrukturális rendszer kiépítését.

A 2011/2012-es tanévben segítségével  sikerült kialakítani  egy újabb informatika termet, mely nagy könnyebbséget jelent a megnövekedett informatika órák ellátásában, elhelyezésében.

Ebben tanévben is kimagasló munkát végez: szokásához híven készíti az iskolai órarendet, digitális naplót szerkeszt, koordinál. A mozaNapló (internetes elektronikus osztálynapló) az ő segítségével vált a gyakorlatban is jól használhatóvá a kollégák számára.

Borbély István munkatársaival való kapcsolata kiegyensúlyozott, családias légkörben, az esetleges nézeteltéréseket is jól kezelő pedagógus. A jelenlegi iskolavezetéssel az együttműködése jó, konstruktív ötletei, gondolatai mindig előremutatóak. Tanítványaival való kapcsolata kiváló, ha kell határozott, és a kellő szigor jellemzi. 

Nem csupán az informatikában dolgozik, jeleskedik, hanem éveken keresztül a természettudományos munkaközösség vezetője volt, a szakmai közösség is szerette, elismerte munkáját, sokszor kérték a segítségét, iránymutatását.

Az iskolavezetésnek nagyon sokat segít, megbízható, építő, előrevivő gondolatai az iskolai innovációnak szerves részét képezik.

Borbély István A Martfűi Középiskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke, ezen önként vállalt feladatát is maximálisan látja el, szigorúan őrzi ugyan az alapítvány vagyonát, de a tanulók jutalmazásában és a jutalmazáshoz szükséges anyagiak előteremtésében is nagy odaadással vesz részt.

Csendes, de ugyanakkor nyitott, közéleti ember, a városban is nagyon jól ismerik Őt és a munkáját, segít a kulturális élet szakmai és technikai megvalósításában, önkéntesen támogatja a Martfűi Úszó és Triatlon Klubot. Nagyon jól tudja, hogy mennyire fontos a tanuláson kívül a sport is a fiatalok testi-lelki fejlődéséhez, hiszen fia, kiváló tanulmányi eredménye mellett, országos és nemzetközi szinten is elismert sportoló.

Munkáját igazi hivatástudattal végzi, segíti ebben családja, felesége is, aki szintén városunk pedagógusa.

 Több éves kiváló szakmai munkájához gratulálunk és eredményekben, örömökben gazadag éveket kívánunk.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város