Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Várat magára a minősítés - Mégsem indulhat április 1-jétől az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Áttekintette a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelettervezetet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstervezetet a 2014. március 25-i, rendkívüli ülésén.

Az önkormányzat április 1-jével szerette volna indítani saját hulladékgazdálkodási közszolgáltatását, ám az ehhez szükséges minősítést még nem adta ki az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ).

- A minősítés kiadásának semmilyen akadályát nem ismerjük, előzetesen egyeztettünk, közösen, személyes találkozón átvizsgáltuk a feltételeket. Mi a magunk részéről biztos, hogy mindennel kész vagyunk - erősítette meg a testületi ülésen dr. Kiss Edit polgármester.

- Március 12-én az OHÜ-nél jártunk, ahol konkrétan megbeszéltük azt, hogy milyen iratokat nyújtsunk be a minősítéshez. Ennek megfelelően jártunk el. Ígéretet kaptunk arra, hogy március 21-én átvehetjük a minősítő okiratot. Ezen ígéret alapján kiadtuk a tájékoztatást arról, hogy április 1-jén átveszi a Nonprofit Kft a közszolgáltatás végzését. Március 21-én azonban az OHÜ úgy tájékoztatott, hogy nem adhatja ki a minősítő okiratot, a Vidékfejlesztési Minisztérium tiltására hivatkozott. A Vidékfejlesztési Minisztériumban viszont úgy nyilatkoztak, hogy nem kérték a határidő meghosszabbítását. Ezt követően az OHÜ olyan iratok becsatolását kérte a hiánypótlás keretében, amelyekről az előzetes konzultáció alkalmával kijelentették, hogy nem kell benyújtanunk. Az OHÜ felhívásának haladéktalanul eleget tettünk, mégis késik a minősítés kiadása. Nem kapunk arra sem tájékoztatást, hogy mégis mikortól kezdhetjük így meg a közszolgáltatás végzését, tehát mikor kaphatjuk meg az OHÜ-minősítést.

A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások szükségessé tették a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló, eddig hatályos rendelet felülvizsgálatát. Az új helyi rendelet összeállításánál kiemelt szempont volt, hogy korszerű hulladékgazdálkodási rendszert lehessen kialakítani a városban.

Az önkormányzat a hulladékgazdálkodás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A szerződéstervezet elkészült, azt szintén áttekintette a képviselő-testület.

Az OHÜ minősítés híján határozathozatalra ennél a napirendnél sem került sor, a minősítés megérkezését követően, a testület soron kívül dönt a hulladékgazdálkodási rendelet elfogadásáról és a közszolgálati szerződés megkötéséről.

Jelenleg városunkban a közszolgáltatást, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján, a Remondis Szolnok Zrt. végzi. A kijelölés az új közszolgáltatóval való szerződéskötésig, de legfeljebb 2014. április 30-ig szól.

A képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy Martfű város korszerű, összehangolt és folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátására a 100%-os tulajdonában álló, Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft-t kívánja megbízni.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása is megtörtént, hogy az önkormányzati kft. a közszolgáltatást 2014. április 1.-jén kezdené. A Remondis Szolnok Zrt-vel is egyeztetett az önkormányzat a szolgáltatás zökkenőmentes átadás-átvétele érdekében. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítése hiányában azonban a közszolgáltatás megkezdése továbbra sem lehetséges.

Herbály Jánosné

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város