Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Hulladékkezelés folyamatos kihívásokkal

Az elmúlt év végén számos döntést hozott a hulladékgazdálkodással kapcsolatban a képviselőtestület. December elejétől a kétpói lerakóba szállítják a martfűi kommunális hulladékot. Áttekintették a képviselők a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási ágazatának eddigi tevékenységét. Kényszerűen, a szelektív válogatómű megvalósítására vonatkozó pályázat visszaadásáról is döntött a testület.

Módosította a képviselőtestület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét a 2014. december 18-i ülésén. A módosítás alapján a közszolgáltató a Martfű Város területén keletkező települési hulladék ártalmatlanításáról hulladékkezelővel kötött szerződés alapján gondoskodik.

A korábbi helyi szabályozás a hulladék ártalmatlanítására a Kecskeméti Regionális Hulladékkezelő telepet jelölte meg. A módosításra azért került sor, mert 2014. december elejétől a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. közszolgáltató ezen kötelezettségét az NHSZ (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató) Kétpó Kft-vel kötött szerződés alapján teljesíti. Kecskemét helyett a kétpói lerakóba szállítja a kft. a kommunális hulladékot, ami a kisebb távolság, rövidebb szállítási idő miatt előnyös.

– Egyre inkább állami kézbe kerülnek a hulladékszállítók. Az állam a Nemzeti Hulladékszállító veszteségeit várhatóan finanszírozni fogja, az önkormányzati szolgáltatókét azonban nem biztos – összegezte dr. Papp Antal egy, a hazai hulladékgazdálkodás átalakulásával foglalkozó, december eleji konferencia tapasztalatait a képviselőtestületi ülésen. – A szolnoki hulladékkezelővel együttműködve, a kétpói lerakó a kecskemétihez hasonló feltételekkel fogadja a kommunális hulladékot. A zöldhulladék átvételéért azonban jóval kevesebbet kell fizetnünk. További közös elképzelések is körvonalazódnak, folyamatos az egyeztetés – tájékoztatott a polgármester.

A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása is elkezdődött. – Nem abba az irányba indultunk, hogy a nemzeti szolgáltatóhoz csatlakozzunk, hanem abba az irányba, hogy a jogszabályoknak megfeleljünk. A helyi szelektív hulladékválogató megépülésétől függetlenül, olyan szelektív gyűjtésre alkalmas zsákokat vásárolunk, amelyeket az a szolgáltató is elfogad – tudtuk meg Kiscsatári Lídiától, a kft. hulladékgazdálkodási ágazatának vezetőjétől.

– A heti egy ürítés a nyári időszakban nem elegendő a többszintes házak, az 1100 literes kukák esetében – jelezte Gonda Istvánné alpolgármester a beszámoló tárgyalásakor, kérve a többszöri ürítés lehetőségének megvizsgálását. Dr. Despotov Svetozar az ország elszemetesedésének veszélyére, az illegális lerakók szaporodására figyelmeztetett. Tarjányiné Tasnádi Edit a konténer ürítési díjak felülvizsgálatának lehetőségéről kérdezte a kft. vezetőjét.

– A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogja megszabni, hogy mennyi lesz a hulladékszállítás díja. A jelenlegi szabályozás szerint várhatóan 2015 júniusáig a mostani ürítési díjakat kell alkalmazni – tájékoztatott Kiscsatári Lídia.

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási ágazatának eddigi tevékenységéről készült beszámolót a 2014. november 27-i ülésén értékelte a képviselőtestület.

Az önkormányzat 2014. április 9-én kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést a tulajdonában lévő Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.

A kft. hulladékgazdálkodási ágazata 2013. július 1-jén kezdte meg működését. A kft. megalakulás óta végzett tevékenységéről készült tájékoztatójában Gálné Kiscsatári Lídia ügyvezető részletesen beszámolt a hulladékgazdálkodási ágazat működéséhez szükséges beruházásokról, a használt, 1100 literes gurulós konténerek, az 5-7-30 m3-es konténerek, konténerszállítók vásárlásáról, a Hősök tere 10. szám alatti irodáik, öltöző, ipartelep, a gépjárművek tárolására alkalmas telephely kialakításáról, szabályzatok készítéséről, az adminisztráció kialakításáról, a hulladékgazdálkodási engedélyhez és a működéshez szükséges szerződések megkötéséről.

Az ügyvezető a szelektív hulladékok begyűjtésére szolgáló új rendszer használatára, a hulladékok fajtánként külön válogatására és a szelektív hulladék tervezett értékesítésére való felkészülésre vonatkozó terveit is megosztotta a képviselőtestülettel. Hulladékválogató sor, hídmérleg és egyéb eszközök beszerzésére, valamint a komposztálásra vonatkozó, nyertes önkormányzati pályázatok megvalósítására is készült a kft.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a Leader térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében, „Martfű Város hulladékgazdálkodási tudástranszfere” címmel pályázatot nyert az önkormányzat a szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítása érdekében válogatómű, hídmérleg kialakítására valamint a dolgozók képzésen belüli felkészítésére az ezekkel való munkavégzésre.

Ezen a november végi testületi ülésen azonban már a szelektív válogatómű megvalósítására vonatkozó pályázat visszaadásáról is döntött a képviselőtestület.

A pályázat nettó 33.2 millió Ft támogatásban részesült 2014 júniusában. A benyújtása előtt megkért árajánlatok alapján a szelektív válogatómű megvalósításának költsége nettó 18,9 millió Ft volt.

A hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 2014 szeptemberi kormányrendelet már egészen más paraméterekkel határozta meg a válogatóművek kialakítására vonatkozó műszaki előírásokat. Az új minimumfeltételeknek megfelelő válogatómű bekerülési költsége jóval magasabb, a pályázati támogatási összeg azonban nem emelhető. A minimum feltételeknek megfelelő válogatómű többletköltségeit az önkormányzatnak kellene felvállalnia.

Az előterjesztés szerint az önkormányzat a saját tulajdonú Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási ágának létrehozása óta 59 millió Ft-ot fordított erre a tevékenységre.

Városunk polgármestere emlékeztetett, hogy a pályázaton erre a célra nyert 18 millió forinttal szemben, ma már kb. 50 millió forintba kerül egy, a megváltozott jogszabályi követelményeknek megfelelő szelektívhulladék válogató rendszer. A szolnoki hulladékkezelő cég 1,7 milliárd forintért alakított ki szelektív válogatót. Ennek alapján dr. Papp Antal arra tett javaslatot, hogy a teljes pályázatot adja vissza a testület, a hulladékválogatót ekkora összegből megvalósítani nem lehet, és ebben az esetben a hídmérleg kialakítása is értelmét veszti.

A válogatómű kialakításának és működtetésének többletköltsége, valamint a hulladékgazdálkodás rendszerében lévő bizonytalanságok figyelembevételével a képviselőtestület egyhangúlag eltekintett a pályázat e meghatározó részeinek megvalósításától.

– Egy sikeres pályázat esetében sem lehet ma már biztos az ember, hogy meg fogja tudni valósítani – utalt az időközben megváltozott műszaki előírásokra dr. Urbán-Szabó Béla. –Szomorú, hogy hátraarcot kell csinálnunk, hiszen ez a beruházás új munkahelyeket is jelentett volna – emlékeztetett Rágyanszky István. – Tisztázatlan az egész hulladékszállítás kimenetele, és pont a kistelepülések segítése nem megy igazán – hangsúlyozta Gonda Istvánné, hozzátéve, hogy ebben a projektben szintén a foglalkoztatást látta kiemelten fontosnak.

Herbály Jánosné

 

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város