Czene Árpádné>>>

Czene Árpádné Évike a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa 1983 szeptembere óta dolgozik az intézményben. Középfokú óvónői végzettségét követően, 1988-ban szerezte meg felsőfokú óvónői diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben, majd az oklevél megszerzése után is továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken gazdagította pedagógiai, szakmai tudását.

Szakmai munkájának, szaktudásának színesítése, mélyítése iránti belső igénye jelentős szerepet tölt be pedagógiai tevékenységében. Óvodapedagógusi személyiségére jellemző az alázat a hivatása és a gyermekek iránt.

Az egymás iránti tisztelet, a konstruktív együttműködés elmaradhatatlan alkotóeleme munkájának. A gyermekekkel szeretetteljesen, nagy türelemmel, életkori és egyéni sajátosságaikat figyelembe véve foglalkozik, amelyben mindig fontos szempont, hogy a gyermek jól érezze magát az általa vezetett közösségben.

Az óvodai nevelés szakmai fejlesztésének lelkes híve, a helyi Pedagógiai Program írásában team vezetőként vett részt, irányította az óvodai művészeti nevelés vizuális koncepciójának kialakítását. Bevezetője és referense volt a Kompetenciaalapú Óvodai Programcsomag elindításának. Ezen a téren helyi és térségi bemutatókat tartott, közreműködött a pályázati beszámolók elkészítésében. Munkatársainak szívesen ad tanácsot, segítséget, munkájára, támogatására mindig lehet számítani. Az intézményi és városi rendezvények díszletezésének, díszítésének tervezője, irányítója.

Gyermekszeretete, empátiás készsége az óvodai nevelés minden területén szerepet kap. Több mint húsz éve gyermekvédelmi felelősként folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődésére ható társadalmi, gazdasági folyamatokat, óvodai programokat dolgoz ki a káros hatások mérséklésére, kivédésére, valamint igyekszik minden fórumon képviselni, hogy a „gyermek érdeke mindenekfelett” áll.

Jó szakmai kapcsolatot alakított ki a településen működő intézményekkel, ezen belül a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ munkatársaival, hogy a jogszabályok által biztosított lehetőségekkel élve mindent megtegyen a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődése érdekében.

 Az óvodában segíti és összefogja az óvónők ilyen irányú tevékenységét, az óvodák és a bölcsőde gyermekvédelmi felelőseivel közösen alakítják ki az intézmény gyermekvédelmi stratégiáját, feladatait, kapcsolattartási formáit.

Életében jelentős szerepet tölt be a művészetek iránti érdeklődés és a képzőművészet. Művészeti tudását, lelkesedését, szépérzékét, a különböző technikákat kiváló pedagógiai érzékkel adja át a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Fontos számára a közös tevékenykedés által átélt művészeti élmények biztosítása, melynek érdekében az óvodában vizuális játszóház szervezésében, megvalósításában veszi ki a részét. Jó ötleteivel, szakmai tapasztalatával, megismerési vágyával eredményesen segíti a művészetekhez való pozitív viszony kialakulását a kollektíva és a gyermekek, szülők számára.

Az óvodai nevelőmunkája mellett a közéletben is szívesen tevékenykedik. Nevéhez fűződik az 1997-ben megalakult Napraforgó Foltvarró Klub vezetése, ami azóta is folyamatosan működik, fejlődik, Martfű város értékeit gyarapítja. Munkájukban Martfű város és a térség lakossága is gyönyörködhetett már több alkalommal. Egyéni művészi tevékenységét több zsűrizett, díjazott alkotás is fémjelzi. Martfű város kulturális életében végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért tárgyjutalomban részesült, majd 2007-ben Martfű Városért Közművelődési és Művészeti díjat kapott.

A városban megvalósuló művészeti pályázatoknak, számos gyermek és egyéb rendezvénynek aktív segítője, készítője.

Az elhivatottsága megmutatkozik családi életében is, ahol férjével két gyermeküket szeretetben, harmóniában nevelték fel.

Pedagógiai munkássága, gyermekszeretete, művészeti tevékenysége, magánélete példa a gyermekeknek, szülőknek és kollégáinak egyaránt. Elismerésnek, megbecsülésnek örvend a városunkban élők körében.

A kitüntető díjhoz gratulálunk, további munkájához nagyon sok sikert kívánunk! 

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város