Nyíri Istvánné>>>

Nyíri Istvánné a készséges, tiszta szívű nevelés kulcsfontosságú szereplője, aki a pályaválasztás után egy életre elkötelezte magát. 1984 augusztusa óta dolgozik a martfűi alapfokú oktatási intézményben. Bemutató foglalkozások, szakmai megmérettetések jellemezték pályakezdő éveit. Rendkívüli személyiség, minden feladatot a legnagyobb megértéssel tud megoldani. Ha a körülmények úgy kívánják, munkaidőn túl is szívesen és rendszeresen elvégzi a rábízott feladatokat, bárki fordulhat hozzá problémáival. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, a gyermekek iránti elkötelezettségét sok száz volt tanítvány, szülő és vele együtt dolgozó pedagógus megtapasztalhatta.

Munkáját a problémákkal való emberközeli azonosulás, a tapintatos, szakmai felelősségvállalás jellemzi. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása, egyéni és differenciált fejlesztése jól bizonyítja elkötelezettségét a pálya iránt és figyelmes, előzékeny pedagógiai munkáját, amely végigkövette életútját. Az intézmény életében aktív szerepet vállal, melegszívű egyénisége példaértékű vezetői, kollégái és a gyermekek szülei számára is.

Sok szakmai és emberi siker áll a háta mögött, melyek közül nehéz lenne csupán néhányat kiemelni, hiszen legnagyobb érdeme a harmónia, a nyugalom és a barátságos alkotói környezet létrehozása, melyben a gyermekek megtalálják a számukra fontos kapaszkodókat ahhoz, hogy kiteljesedjenek.

 Számtalan tanfolyamot végzett el, képzésen vett részt, ahol a bátorító nevelés gyakorlatában tudott pedagógiai tapasztalatokat szerezni, annak érdekében, hogy a gyerekeknek segítséget tudjon adni minden helyzetben. Tanulmányai nem voltak hiábavalóak, hiszen osztályai legendásan jó közösségek voltak, toleránsak és elfogadóak, segítők és megértők.

Szakmai hozzáértését, a szakma iránti emberi elkötelezettségét, segítőkész gyakorlati tapasztalatát munkaközösség vezetőként is kamatoztatta.

 Hivatásának tekinti a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolását, segítését. Munkáját minden feladatkörében az embertisztelet, az empátia, igényesség, szakszerűség, pontosság jellemezte és jellemzi.

Szakmai tapasztalatát nem csak a tanórákon, hanem versenyeken, különböző megmérettetéseken is kamatoztatta, hiszen tanítványai mindenhol nívós eredményeket értek el. Pályája során bármilyen munkakörben is dolgozott, mindig lelkesen képviselte és védte az iskola, a szakma presztízsét, a gyermekek érdekeit.

Nyíri Istvánné emberi tartása, gyerekkel való bánásmódja, szakmai alázata alapján méltó e nemes díjra. További munkájához nagyon sok sikert és szép eredményeket kívánunk!

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város