Rusvainé Schneider Piroska Zsuzsanna>>>

Rusvainé Schneider Piroska 1979-ben fejezte be tanulmányit a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán, kémia-fizika szakos középiskolai tanárként. Ugyanebben az évben munkát vállalt jelenlegi munkahelyén, a martfűi középiskolában, az akkor még 641. számú Cipőipari Szakmunkásképző Intézetben. Azóta, 33 éve az iskola tantestületének meghatározó tagja.

Munkáját már az első tanévben osztályfőnökként kezdte meg, pályakezdő volta ellenére nagyon jó kapcsolatot épített ki tanítványaival, osztályával. Tanári pályafutását az első 10 évben tanári beosztásban végezte, osztályfőnöki munkát látott el, helyettes osztályfőnök volt, nagy lelkesedéssel tanította a szaktantárgyait, illetve a cipős képzéshez kapcsolódó szakmai tárgyak oktatásába is bekapcsolódott.

1988-tól részt vett az intézményvezetésben, ahol több mint másfél évtizedig igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. Az iskola élete ebben a több mint 15 évben folyamatosan változott, eleinte növekedett a tanulólétszám a könnyűipari ágazat eredményességére alapozva, majd azzal kellett szembesülni, hogy a cipőipar válságba jutott és új utakat kell keresni.

Rusvainé Schneider Piroska mindig kereste munkatársaival együtt az utat az iskola fejlődésének reményében. Részt vett a gimnáziumi képzés kialakításában, a szakközépiskolai oktatás megerősítésében, oszlopos tagja volt a felnőttek oktatásának a szakmunkások szakközépiskolájában, majd az elmúlt évtizedben a kereskedelmi képzés kialakításában is részt vett.

Munkája során erősítette a diákmozgalmi munkát, segítette a tanulókat az önállóságuk kialakításában.

Rusvainé Schneider Piroska 2005-től 2011-ig az iskola igazgatójaként formálta a tantestületet, vezette az intézményt, irányította az összevont általános- és középiskolát.

 2011-től igazgatóhelyettesként, 2012 júliusától pedig minőségügyi vezetőként, illetve munkaközösség vezetőként dolgozik. Munkája során az utóbbi évben a közalkalmazotti tanácsban és a helyi szakszervezetben is vállalt feladatot, mind a szakszervezeti tagság, mind a közalkalmazotti közösség ismeri, tiszteli tevékenységét.

 Vezetőként is a szakszervezettel együttműködve mindig szem előtt tartotta az iskola, a fenntartó és a dolgozók érdekeit. Az iskola sorsát mindig szívügyének tekintette.

Munkáját nagy szakmai hozzáértéssel, igényességgel, lelkiismeretesen látja el. Kollégáival, a diákokkal szemben mindig segítőkész és megértő.

Családja, közvetlen környezete pályája során mindig támogatta, erősítette feladatainak elvégzésében, gyermekei ma is nagyon büszkék édesanyjuk energikusságára, kitartására, iskolánk iránti elkötelezettségére.

 Munkáját az iskola és a város iránti elkötelezettség és hivatástudat jellemzi. Az elődei által megteremtett értékeket megőrizve végzi munkáját, példát állítva ezzel is a martfűiek és a jövő nemzedéke számára.

 Köszönjük a több évtizedes munkáját, további sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk neki!

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város