5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 810/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város