Önkormányzat


„Martfű Város Kulturális és Művészeti Díjában” részesült Deákné Szilágyi Andrea közművelődési szakember>>>

Deákné Szilágyi Andrea több mint 15 éve dolgozik városunk kulturális életében, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési munkatársaként.

Középiskolai tanulmányait Tiszaföldváron végezte a Hajnóczy József Gimnáziumban, felsőfokú tanulmányait pedig Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, történelem-művelődésszervezés szakon.

1999-től számtalan területen dolgozott, szinte a kulturális szakma minden szegmensét elsajátította. Munkájára jellemző a precizitás, pontosság, emberszeretet, a lelkiismeretes, odaadó munkavégzés. Szerény, sokszor a háttérben meghúzódó alkat, pedig tevékenységével fontos szerepet tölt be szinte minden intézményi és városi kulturális esemény tervezésében, technikai előkészítésében és lebonyolításában.

Jó szakmai érzékkel állítja össze az ünnepi rendezvények, gyermek színházi bérletek, felnőtt programok, koncertek műsorait. Munkája során számos különleges kiállítást szervezett, az általa készített pályázatok útján több fiatal iparművész tudott városunkban alkotásaival bemutatkozni.

Kulturális szervező munkájának köszönhetően számos megyei rendezvény házigazdája városunk, melynek hosszú távú színvonalas működtetésében igényesen és odaadóan részt vesz, ilyen a Jászkun Világ Művészeti Szemle, a Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat és a Megyei Felnőtt Énekkari Találkozó.

Kiváló szakmailag a kulturális munka forrásteremtésében is, szabadidejét nem kímélve jelentős plusz munkát végez a pályázatok megírásában és több hazai és Európai Uniós pályázat előkészítésében, lebonyolításában. Jelentős szakmai értéket képviselt koordinációs munkájával ezen a területen, melynek eredményeképpen a kulturális tárca kiemelt minta projektek közé választotta pályázatainkat.

 Munkájával kiemelten hozzájárult ahhoz, hogy több száz martfűi gyermek és fiatal kapott igazi kulturális élményt a pályázatok kapcsán.

Jelentős és kiváló a kapcsolata a város civil szervezeteivel. Több éve önzetlenül, sokszor szabadidejében is segíti munkájukat, akik szeretik és mindenben számíthatnak együttműködésére. Részt vesz a közösségek rendezvényein, segíti kulturális programjaik szervezését, technikai hátterének megteremtését, műsorvezetést vállal programjaikon, továbbá a szervezetek pályázati munkáját is segíti szakmai tudásával.

A Martfű Mozi újraindításába is lelkesen bekapcsolódott, jelentős szervezője és szakmai irányítója a mozi működtetésének. Érezve a feladat jelentőségét, sok plusz munkával szerezte meg azt a szakmai tudást, mely az új terület működéséhez szükséges.

Deákné Szilágyi Andrea több éves, kiváló kulturális munkája alapján méltó e jeles díjra.

További munkájához nagyon sok sikert, szakmai örömöket kívánunk!

 

2016-01-27 16:15