Önkormányzat


„Martfű Város Kulturális és Művészeti Díját” vehették át Lapu Zoltánné Magyar Mária és Nagy Sándor, a Martfű Média munkatársai>>>

„Martfű Város Kulturális és Művészeti Díját” vehették át Lapu Zoltánné Magyar Mária és Nagy Sándor, a Martfű Média munkatársai Martfű Város Önkormányzata tájékoztatási feladatai, a városi honlap és a Martfű Magazin szerkesztése, a honlap televíziós tartalmainak készítése terén végzett kimagasló színvonalú tevékenységükért.

Magyar Mária és Nagy Sándor színvonalas szakmai munkáját a kultúra és a tájékoztatás iránti elhivatottság jellemzi, mellyel példát mutatnak városunk lakóinak és a felnövekvő generációknak.

Magyar Mária a Hajnóczy József Gimnáziumban érettségizett, majd adminisztratív munkakörben helyezkedett el. Útja a Városi Televízióhoz 1998-ban vezetett, ahol több mint 10 évig szerkesztőként dolgozott. Kiváló szakmaiságával hozzájárult ahhoz, hogy a helyi televízió adásai átfogó képet nyújtottak Martfű közéletéről, munkájáról, kultúrájáról, az aktuális, a lakosság széles rétegét érintő kérdésekről.

2009-ben újjá alakult a Martfű Városi Televízió és a Művelődési Központ keretein belül folyt újra a televíziózás.

Nagy Sándor a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnáziumban érettségizett, ezt követően a Szolnoki Idegen Nyelvi Szakközépiskolában szerzett multimédiafejlesztő végzettséget. Rákóczifalván, mint rádióst ismerhették meg, majd, élve a lehetőséggel, 2009 júliusától a Művelődési Központ televíziós munkatársaként, média technikusként helyezkedett el.

Az új típusú televíziós munka 2010 tavaszától indult, sok feladattal, megerősítve Magyar Mária több éves szakmai tapasztalatával, kommunikációs szerkesztői tevékenységével.

Magyar Mária és Nagy Sándor a városi honlap és a Martfű Magazin tartalmi feladatiban is meghatározó munkát végez.

Magyar Mária pozitív és nyitott személyisége, belső kisugárzása, egyedi hangvétele, igényes televíziós szerkesztői munkája, és nem utolsósorban igazi televíziós hangja, meghatározó a helyi média írott és televíziós tartalmaiban. Kiváló kapcsolatteremtő készségét a média közösségi oldalán is sikerrel kamatoztatja.

Nagy Sándor és a helyi televíziózás mára összetartozó fogalmakká váltak. Közreműködésével alakult ki az a technikai háttér, amellyel a csoport ellátja médiafeladatait. A városi rendezvények állandó résztvevője, népszerű és elismert tagja a médiás közösségnek. Felvételeinek és a Marcsival közös szerkesztőmunkájának köszönhetően számos nagyszabású és sikeres videós összefoglaló gazdagítja városunk képi archívumát. Látványos és dinamikus televíziós anyagaik odaadásról, nagy szakmai tapasztalatról tanúskodnak. Városbemutató és marketing filmjeik messzire viszik Martfű jó hírét.

Sándor szabadidejében állandó filmes tudósítója és értékes dokumentumfilm készítője a Kyokushin Karate Klubnak. Filmjeit a karate sportban szerte a világon ismerik.  

 Sándor technikai tudása és vetítő munkája a Martfű Mozi működtetéséhez is nélkülözhetetlen, ezt nagy odaadással kamatoztatja ezen a területen is.

A médiacsoport feladatai közé tartozik a városmarketing és a település turisztikai tevékenységének erősítése is, amelyben, az önkormányzat marketing csoportjának vezetőjeként, Magyar Mária szintén kiemelt szerepet vállal. A város turisztikai feladatainak jelentős részét koordinálja, kapcsolatot tart fenn és a város érdekeit képviseli megyei turisztikai szervezetekben, előkészíti és koordinálja városunk megjelenését turisztikai kiállításokon, rendezvényeken. Szakmai munkája jelentősen erősíti városunk turisztikai ismertségét a megyei és országos kínálati piacon.

Magyar Mária és Nagy Sándor, a Martfű Média munkatársaiként folyamatosan fejlesztik városunk tájékoztatási rendszerét és sikerrel dokumentálják Martfű történéseit.

Büszkék vagyunk arra, hogy szabadidejükben a filmművészettel is foglalkoznak. Az általuk alkotott két dokumentumfilmmel 2011-ben és 2013-ban különdíjat nyertek a „Nemzetközi Dokumentumfilmek a Vidékről” Filmszemle rangos szakmai zsűrijétől. Jelentős értéket képvisel a Martfű ipar- és iskolatörténetét bemutató dokumentumfilmjük, is melyet a debreceni egyetemen oktatófilmként is használnak. Számunkra és az utókor számára ezek felbecsülhetetlen archív értékkel bírnak.

Lapu Zoltánné Magyar Mária és Nagy Sándor a kommunikáció és kultúraközvetítés területén végzett színvonalas és lelkiismeretes szakmai munkájukért méltók e jeles díjra.

További munkájukhoz is nagyon sok sikert, szakmai örömöt kívánunk!

 

2016-01-27 16:17