Olaszné Kiss Ágnes

Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjában részesült, több éves kiváló óvodapedagógiai munkájáért, OLASZNÉ KISS ÁGNES óvónő.

„Olaszné Kiss Ágnes 33 éve dolgozik óvodapedagógusként, 1985 óta a martfűi óvodákban. A Kossuth úti Tagóvodában 2009 óta tagóvoda-vezetői feladatokat is ellát.

Az általános iskola elvégzése után Tiszaföldváron az óvónői szakközépiskolában érettségizett, majd 1990-ben a szarvasi Óvónőképző Főiskolán szerzett óvónői oklevelet.

Egy fiatal nevelőközösség tagjaként folyamatos önképzéssel igyekezett megfelelni az elvárásoknak, kivette részét a szakmai és közösségi feladatokból egyaránt. Innovatív személyisége végigkísérte óvodapedagógusi munkáját.

2004-től tagja volt az Intézményi Minőségirányítási Program csoportjának, mely az intézmények minőségirányításának, teljesítmény értékelésének a kidolgozására irányult. A Teljesítményértékelési rendszert a minisztérium „Jó gyakorlatnak” minősítette. 2009-ben pályázati program keretében került sor a „Kompetencia alapú óvodai programcsomag” bevezetésére, melynek bevezető óvodapedagógusa volt.

 Az ő irányításával dolgozták ki a Kossuth úti Tagóvoda „Színes Világ” innovációját.

Szakmai életútjának meghatározó eseménye volt, hogy 2009 szeptemberétől a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kossuth úti Tagóvodájának vezetésére kapott megbízást.

Óvónői munkája mellett feladata kiegészült az óvoda működésének, szakmai munkájának megszervezésével, az óvodapedagógusok továbbképzésének, szakmai fejlődésének segítésével. Kollégái támogatásával, segítségével kiteljesedett új munkakörében.

Ismereteinek, tudásának folyamatos gazdagítása érdekében továbbképzésen, konferenciákon, fórumokon vett részt, az ott szerzett ismereteket legjobb tudása szerint átadta munkatársainak, beépítette a mindennapi pedagógiai munkájába.

Munkájának szakszerű ellátása érdekében 2015-ben eredményes Közoktatási Vezető szakvizsgát tett, továbbá óvodájában segíti a minősítési, tanfelügyeleti eljárások megvalósítását, és feladatot vállalt a Belső Önértékelési Csoport munkájában is.

A megszerzett kompetenciáit az intézmény Pedagógiai Programjának átdolgozásában, Minőségfejlesztési Programjának kidolgozásában és megvalósításában is kamatoztatta. Irányító szerepet töltött be az intézmény nevelőmunkáját meghatározó dokumentumok módosításában, kidolgozásában. Ő készítette az intézmény Egészségfejlesztési Programját.

Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek nevelését támogató Portyázó Porontyok Alapítvány kuratóriumi tagja, ő bonyolítja az alapítvány adminisztratív ügyeit.

Ági nénit a gyermekek feltétlen szeretete, tisztelete jellemzi.  Pedagógiai optimizmusa, empátiás készsége, a gyermekek szeretete példa kollégái és a szülők számára.

Pedagógiai hitvallása, hogy a kicsik biztonságban, harmonikus, családi légkörben töltsék mindennapjaikat az óvodában. Biztosítja számukra az önfeledt játék, a felfedezés, a társas együttlét örömét, a gyerekek számára példát mutat egymás és a felnőttek tiszteletére.

Nagyon fontos számára, hogy jó együttműködést alakítson ki a szülőkkel is, amely az együttnevelés szempontjából elengedhetetlen.

Munkatársaival, az intézmény összes dolgozójával jó kapcsolatot tart fenn, bekapcsolódik a városi rendezvények szervezésébe, lebonyolításába.

Családi életében is a szeretetteljes gondoskodás jellemzi, gyermekei az általa képviselt értékeknek megfelelő életet élik.

Olaszné Kiss Ágnes emberi magatartása, példamutató nevelői, vezetői tevékenysége, humánus személyisége, kiváló szakmai tudása, az általa képviselt értékek, példa az itt élők számára.

Munkájához további sok sikert kívánunk!”

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város