5. Előterjesztés a martfűi 349/54 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város