Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

„Egy nemzet köszönheti ma létét Szent Istvánnak” – Önkormányzati elismerések állami ünnepünk alkalmából

Augusztus 20. több szempontból is ünnep nekünk, magyaroknak, éljünk bárhol is a világban. Ezen a napon Szent István államalapító királyunkra emlékezünk, a keresztény magyar állam megalakulását ünnepeljük, és az új kenyeret, az aratás végeztével, nemzetiszín szalaggal átkötött kenyérrel kifejezve, hogy a haza és az élet összekapcsolódik.

Ez az emlékezés hatotta át a 2017. augusztus 20-i Városi Ünnepi Megemlékezést, ahol „Martfű Városért” kitüntető díjak és „Martfű Város Díszpolgára” kitüntető cím átadására is sor került. Városunk érdekében végzett kiemelkedő közösségi tevékenysége elismeréseként Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Zentay Márton részére „Martfű Város Díszpolgára” elismerő oklevelet adományozott. A Játékvár Óvoda és Bölcsőde közössége és Fazekas Jánosné „Martfű Városért” Díj önkormányzati elismerésben részesült.

A Szent István-napi program 10 órakor Ünnepi Istentisztelettel kezdődött a Református Templomban.

– Sokszor elmondták már templomokban, ünnepi megemlékezéseken, emlék ünnepélyeken, hogy mit bízott ránk örökségül Szent István királyunk. Melyek azok a drága kincsek, amelyeket ránk hagyott, azért, hogy azokat megőrizzük, fejlesszük s, hogy jól sáfárkodjunk velük. A Szent István királyi örökség és a reformáció 500. évfordulója – hiszen ezt is ünnepeljük 2017-ben – nem csak azt jelenti, hogy ránk bíztak valamit, ha nem azt is, hogy mi vagyunk rábízva valakire – hangsúlyozta az Ünnepi Istentiszteleten Kupai-Szabó Kornél református lelkipásztor.

Az Ünnepi Istentiszteletet követően városi megemlékezésre várta az önkormányzat az itt élőket. Az esős délelőttön az Ünnepi Megemlékezésre érkezőket a Városházán a Misztótfalui Ifjúsági Fúvószenekar előadása fogadta.

Az ünnepség résztvevőit dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere köszöntötte, majd városunk testvértelepülései, Tuchów, Misztótfalu, Perecsény és Martonos vezetői tisztelegtek nemzeti ünnepünk előtt. 

A Kossuth Nyugdíjasklub Népdalkörének dalcsokra is az ünnepet, az új kenyeret köszöntötte.

– Az évszázadok során, nem egyszerűen ugyan, de mégis megőriztünk néhány dolgot abból, amit Szent István királytól kaptunk. Megőriztük az államiságot, a hitet, a kereszténységet. Nem kisebb ma a kihívás, mint hogy újra meg tudjuk védeni ezeket az értékeket – hangsúlyozta ünnepi beszédében Berec Zsolt Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke.

– Egy nemzet köszönheti ma létét Szent Istvánnak. Államalapító királyunk munkásságát a belső lázadások és a külső betörések hadviselése jellemezte. Ma is hadviselésben állunk, csak más módon, hisz tudjuk, a világ megváltozott és folyamatosan változik.

Tudomásul kell vennünk, hogy ma is elválaszthatatlan követelmény kereszténynek lenni, ugyanakkor állami rendet is tartani. Úgy kell az európai közösség részének lennünk nekünk, magyaroknak, gondolva akár az európai uniós tagságra is, hogy közben ne veszítsük el szuverenitásunkat, hogy legyen jogunk dönteni saját nemzeti ügyeinkről.

A megyei közgyűlés alelnöke elismeréssel szólt az ezen a napon díjazásban, kitüntetésben részesülőkhöz, megköszönve, hogy példát mutatva járnak elől munkájukkal, életükkel a város közösségében.

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat által 2017. évben adományozott díjakat dr. Papp Antal polgármester adta át.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Martfű Város Díszpolgára” címet adományozott Dr. Zentay Márton részére, példamutató szakmai munkássága, kiemelkedő és tiszteletre méltó hivatástudata, Martfű város lakosságáért végzett önzetlen és az elvárhatón is túlmutató hat évtizedes orvosi tevékenysége elismeréseként.

A képviselő-testület Martfű Városért Díjat adományozott kiemelkedő, lelkiismeretes szakmai munkájáért, az iskolai és a városi közösségért végzett önzetlen és áldozatkész tevékenységéért Fazekas Jánosnénak.

Martfű Városért Díjat vehetett át szakmai fórumok által is elismert magas színvonalú értékteremtő munkájáért, a jövőnket meghatározó, előremutató fejlesztő és értékmegőrző tevékenységéért a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kollektívája.

A díjat Gonda Istvánné intézményvezető, Cseriné Gál Katalin bölcsődevezető, Hovodzák Ferencné a Május 1. úti Óvoda vezetője és Olaszné Kiss Ágnes a Kossuth úti Óvoda vezetője vette át.

Az önkormányzati elismerések átadását követően a Martfű Néptáncegyüttes „Táncok Gömörből” című műsorát láthattuk. A koreográfiát Stonawskiné Busi Ildikó és Kecskés Gergő néptánc-pedagógusok készítették.

Az ünnepség a Szent István szobornál folytatódott, az államalapítás ünnepe alkalmából elhelyezve a megemlékezés koszorúit.

A tiszteletadás délután Ökumenikus újkenyér-szenteléssel és Ünnepi Szentmisével zárult a Szent Tamás-templomban.

Martfű Város Önkormányzata Magyarország állami ünnepe alkalmából rendezett önkormányzati ünnepi megemlékezése méltó főhajtás volt Szent István államalapító királyunk ország építő munkája előtt, amellyel, az ünnepségen elhangzottakat és Anonymus szavait idézve: Itt egy nép nemzetté vált.

Herbály Jánosné

* * *

Martfű Város Képviselő-testülete Díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek, a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra vagy a sport területén maradandót alkottak, elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Martfű Város Díszpolgára” címet adományozott példamutató szakmai munkássága, kiemelkedő és tiszteletre méltó hivatástudata, Martfű város lakosságáért végzett önzetlen és az elvárhatón is túlmutató hat évtizedes orvosi tevékenysége elismeréseként dr. Zentay Márton részére.

Dr. Zentay Márton élete, személyisége, szakmai tudása példa az utódoknak és követésre méltó minta a Hippokratészi esküt tett minden orvos számára.

Kivételes személyisége, mely mindenkor szem előtt tartotta a gyógyítás emberséges és emberi oldalát, városunk életének olyan értékeket adott melyeket óvnunk kell, s melyeket méltán hagyhatunk örökül az utókornak.

Dr. Zentay Márton Szolnokon kezdte a pályafutását mint tüdőgyógyász, majd  fiatal orvosként 1956-ban került Martfűre az akkor már több ezer embert foglalkoztató Tisza Cipőgyár első és egyetlen üzemorvosaként. Az 56-os forradalmi időkben az éj leple alatt, tilalom ellenére is gyógyította a sérülteket.

Martfűn a rendelést egy felvonulási épületben kezdte el, ahol mindössze egy vérnyomásmérő, sztetoszkóp és egy rozoga vizsgálóasztal volt. A betegellátásban csak a felhalmozott tudására és a tapasztalataira támaszkodhatott.

A rendelés szinte egész nap tartott, hiszen a műszakhoz igazodott, így reggeltől estig kellett a betegek rendelkezésére állni. Éjszaka nővéri ügyelet volt, de ha orvosi segítségre volt szükség a doktor úr éjjel is türelemmel és emberséggel segített a betegeken.

A dolgozók számának növekedése, alkalmazásuk egészségügyi feltételeinek biztosítása hozta magával, hogy a gyáron belül egy új rendelő épület került kialakításra, és a doktor úr új kollégát is kapott, akivel már meg tudta osztani a közel nyolcezer fős dolgozói létszám ellátását.

Kapcsolatainak köszönhetően és a tüdőgyógyászat iránti szakmai elkötelezettsége okán sikerült egy röntgen gépet szereznie a rendelőbe, így a betegei, kivételes szaktudásának köszönhetően, időben kaphatták meg a kellő gyógykezelést.

A betegeiért érzett felelőssége motiválta abban, hogy az üzemorvosi rendelőben meghatározott napokon szakrendeléseket is sikerült kiharcolnia. 

Megelőző szűréseket szervezett. Elérte, hogy helyben legyen laboratóriumi ellátás. Kezdetektől ő látta el a sportorvosi feladatokat is, és ha belegondolunk, hogy akkoriban milyen aktív és sokszínű sportélet volt városunkban, ez már önmagában is nagy feladatot jelentett.

Zentay doktort a város lakossága kiváló diagnosztának, „mindenki orvosának” tartja. Orvosi tevékenységének híre, elismertsége messze túlnőtt a városon, hosszú éveken keresztül a környékbeli települések lakói is orvosuknak tekintették.

Egész pályája során azt vallotta, hogy nem csak a betegséggel, hanem a lélek bajaival is foglalkozni kell, hiszen sok betegség okozója, kiváltója lehet a lélek sérülése. Épp ezért minden betegére sok időt szentelt, hogy minél alaposabb diagnózist tudjon felállítani és ezáltal sikeres legyen a  kezelés. Ő a mindennapokban tett nagyon sokat a közösségért, hiszen az egészségüket, a hitüket, a bizalmukat adta vissza.

A díszpolgári cím adományozásával a város minden polgára nevében tiszteletünket, szeretetünket, nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

Azokkal a gondolatokkal szeretnénk megköszönni áldozatos munkáját, melyeket a doktorúr az édesanyjától útravalóként kapott: ”Fiam, soha ne feledd, hogy az ember a legnagyobb méltóság és annak tekintélye van…azt meg kell becsülni és  szeretni kell, mert ez az életed” És dr. Zentay Mártonnak valóban ez az élete.

 A díszpolgári címhez gratulálunk és nagyon jó egészséget kívánunk.

* * *           

Martfű város önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományozott kiemelkedő, lelkiismeretes szakmai munkájáért, az iskolai és a városi közösségért végzett önzetlen és áldozatkész tevékenységéért Fazekas Jánosnénak.

Fazekas Jánosné, mindenki „Döncije” a Martfűi József Attila Általános Iskola „mindenese”. Az iskola oszlopos tagja. Mondhatnánk tartóoszlopa. Olyan ember, akire mind a munkában, mind emberként támaszkodhatnak, számíthatnak nem csak kollégái és az iskola diákjai, hanem városunk közössége is.  Olyan ember, akit az egész város így ismer. Olyan ember, akinek a méltatását, a díjra való alkalmasságát a város bármely lakója el tudná készíteni.

Ha munkájához egy valódi munkaköri leírást készítenénk, akkor a maximális precízséggel, körültekintéssel elvégzett pénzügyi feladatkör mellé felsorolhatnánk az iskolai ünnepi előadások, mesejátékok, alapítványi bálok hangosítását, a szervezésben való aktív közreműködését, a keringőző gyerekek sminkelését, ruhájuk igazítását, bánatos gyerekek vigasztalását, sebek kötözését, lelki bajok ápolását.

Amit tesz, maximálisan túlnyúlik az iskola falain, hiszen nincs Majális, nincs Mindenki Karácsonya, nincs olyan rendezvény, amiben nem lenne jelen, legalább szervezőként.

Oly kiváló személyiség Ő, aki egy ügynek szentelte, szenteli életét, valamint egész pályafutását: ez pedig nem más, mint a szűkebb vagy tágabb közösségének szolgálata.

Köztünk van személyes varázsával, velünk együtt él és dolgozik, ránk mosolyog, van mindig egy jó ötlete vagy egy jó tanácsa, belelát a dolgok mélyébe, és mindig jó irányba tereli azokat. Teszi mindezt halkan, de magabiztosan, szerényen, de hittel, odaadással és szeretettel.

 „Sokrétű iskolai munkája mellett talány, hogy hogyan tud mégis időt szakítani mindenre: családra, kollégákra, gyerekekre, városra. Nyilvánvaló, hogy ehhez erős karakterre, munkabírásra, összpontosításra, szervezői készségekre, felkészültségre, alázatra, alaposságra, azaz teljes emberre van szükség. Döncike pedig teljes ember.

Humora, senkihez sem hasonlítható kedves nevetetése, pozitív életszemlélete és segítőkészsége mindenkit átsegít a nehéz helyzeteken.  Nem ismer lehetetlent. Bármilyen problémáról van szó addig megy, addig beszél, addig keres, amíg meg nem találja a megoldást, az embert, az eszközt, az új ötletet amivel pont kerülhet egy-egy feladat végére.

 Lelkiismeretessége, megbízhatósága, magas fokú szakmai igényessége, a munkájában tanúsított maximális helytállása és a közösségért végzett önkéntes tevékenysége alapján városunk köszönete és tisztelete jeléül részesült díjazásban.

Szeretettel gratulálunk és közelgő nyugdíjas éveihez ugyanilyen aktivitást, harmóniát és jó egészséget kívánunk.

* * *

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz szakmai fórumok által is elismert magas színvonalú értékteremtő munkájáért, a jövőnket meghatározó, előremutató fejlesztő és értékmegőrző tevékenységéért a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kollektívája részére.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde több évtizede végzi értékteremtő munkáját Martfű városában a legkisebbek szolgálatában. Pedagógiai programjuk középpontjában a játék, játékos tapasztalatszerzés áll, amely nemcsak felhőtlen szórakozást nyújt a gyerekeknek, hanem megtanítja őket a logikus gondolkodásra, az együttműködésre, a közös élményeken keresztüli ismeretszerzésre, alkalmazkodásra. Az intézmény élményközpontú óvodai és bölcsődei nevelését a Portyázó Porontyok alapítvány támogatja, amelynek segítségével a gyerekek megismerhetik szűkebb és tágabb környezetüket, legyen az egy közeli tanya vagy a fővárosi nagycirkusz.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde munkája megyei szinten is elismert az intézmény dolgozóinak szakértelme, gyermekközpontú szemlélete, elhivatottsága, alázata miatt. A bölcsődei nevelésben mintaszerű a családokkal való kapcsolatok szélesítése, működtetése, a gyermeknevelés pedagógiai, pszichológiai segítése, a hatékony gyermekvédelmi munka. Az óvodában a megyében először, de az országban is másodikként vezették be a fonémahallás fejlesztésének programját, amely játékos tevékenységekkel az olvasás és az írás elsajátítását könnyíti meg. Az óvodai-iskolai átmenetet segítő, a leendő tanítókkal és az iskolával ismerkedési lehetőséget nyújtó fecsketábor szervezése már hagyomány az intézményben.  A szakmai színvonal folyamatos megtartása és emelése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók egyéni szakmai fejlődésére is, eddig minden kollégájuk kimagasló eredménnyel zárta a pedagógusminősítési eljárást.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói gondozói-nevelői feladataik mellett a város életében is meghatározó szerepet vállalnak. Szinte nincs olyan martfűi rendezvény, kulturális esemény, amelyen az intézmény dolgozói ne vennének részt a szervezésben, a lebonyolításban. Számos munkatársuk az énekkar tagja, képzőművészeti kiállításaik vannak és Martfű sportéletében is jelentős szerepet játszanak. Alkotói tevékenységüket, kreativitásukat, játékosságukat, humorukat mi sem bizonyítja jobban, mint a korábban évente megrendezett mesejátékok, újabban pedig az alapítványi bálok, mely rendezvények célja mindenkor az volt, hogy azok bevételét a gyerekek javára – játékokra kirándulásokra fordítsák. A mesejátékok olyan gyerekeknek szóló nagyszínpadi produkciók voltak, amelyekhez minden dolgozó hozzájárult valamilyen formában, volt, aki díszlettel, jelmezzel, zenével vagy színészi játékával. Az alapítványi bálok már inkább a felnőtteknek szólnak, ahol azonban szintén nem marad el az intézmény dolgozóira jellemző kreativitás, precizitás, igényesség. A tematikus programok kidolgozottsága a berendezéstől a műsorokon át, a játékoktól az ételekig is azt mutatja, hogy ebben a kollektívában mindenkinek megbecsült, hasznos, tevékeny szerepe van, amelyben saját képességeit, tehetségét könnyedén kibontakoztathatja.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói tehát nemcsak a hiteles, lelkiismeretes és elhivatott szakmai munkájuk elismeréseként, hanem a város érdekében a rendezvényeken, kulturális eseményeken végzett segítő közreműködésük alapján méltóvá váltak arra, hogy a Képviselő-testület 2017-ben „Martfű Városért” kitüntetésben részesítse az ott dolgozókat.

Szeretettel gratulálunk és munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kívánunk!

Tovább a 2017.08.20 - Városi Ünnepi Megemlékezés képgalériához>>>

Tovább a 2017.08.20 - Ünnepi Istentisztelet a Református Templomban képgalériához>>>

Tovább a 2017.08.20 - Ökomenikus újkenyér-szentelés képgalériához>>>

Tovább a 2017.08.20 - Ünnepi szentmise a Szent Tamás-templomban képgalériához>>>

Tovább a 2017.08.20 - Városi Ünnepség - Fotó: Czinege képgalériához>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város