Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

„Martfű Város Díszpolgára” – Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kollektívája>>>

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz szakmai fórumok által is elismert magas színvonalú értékteremtő munkájáért, a jövőnket meghatározó, előremutató fejlesztő és értékmegőrző tevékenységéért a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kollektívája részére.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde több évtizede végzi értékteremtő munkáját Martfű városában a legkisebbek szolgálatában. Pedagógiai programjuk középpontjában a játék, játékos tapasztalatszerzés áll, amely nemcsak felhőtlen szórakozást nyújt a gyerekeknek, hanem megtanítja őket a logikus gondolkodásra, az együttműködésre, a közös élményeken keresztüli ismeretszerzésre, alkalmazkodásra. Az intézmény élményközpontú óvodai és bölcsődei nevelését a Portyázó Porontyok alapítvány támogatja, amelynek segítségével a gyerekek megismerhetik szűkebb és tágabb környezetüket, legyen az egy közeli tanya vagy a fővárosi nagycirkusz.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde munkája megyei szinten is elismert az intézmény dolgozóinak szakértelme, gyermekközpontú szemlélete, elhivatottsága, alázata miatt. A bölcsődei nevelésben mintaszerű a családokkal való kapcsolatok szélesítése, működtetése, a gyermeknevelés pedagógiai, pszichológiai segítése, a hatékony gyermekvédelmi munka. Az óvodában a megyében először, de az országban is másodikként vezették be a fonémahallás fejlesztésének programját, amely játékos tevékenységekkel az olvasás és az írás elsajátítását könnyíti meg. Az óvodai-iskolai átmenetet segítő, a leendő tanítókkal és az iskolával ismerkedési lehetőséget nyújtó fecsketábor szervezése már hagyomány az intézményben.  A szakmai színvonal folyamatos megtartása és emelése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók egyéni szakmai fejlődésére is, eddig minden kollégájuk kimagasló eredménnyel zárta a pedagógusminősítési eljárást.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói gondozói-nevelői feladataik mellett a város életében is meghatározó szerepet vállalnak. Szinte nincs olyan martfűi rendezvény, kulturális esemény, amelyen az intézmény dolgozói ne vennének részt a szervezésben, a lebonyolításban. Számos munkatársuk az énekkar tagja, képzőművészeti kiállításaik vannak és Martfű sportéletében is jelentős szerepet játszanak. Alkotói tevékenységüket, kreativitásukat, játékosságukat, humorukat mi sem bizonyítja jobban, mint a korábban évente megrendezett mesejátékok, újabban pedig az alapítványi bálok, mely rendezvények célja mindenkor az volt, hogy azok bevételét a gyerekek javára – játékokra kirándulásokra fordítsák. A mesejátékok olyan gyerekeknek szóló nagyszínpadi produkciók voltak, amelyekhez minden dolgozó hozzájárult valamilyen formában, volt, aki díszlettel, jelmezzel, zenével vagy színészi játékával. Az alapítványi bálok már inkább a felnőtteknek szólnak, ahol azonban szintén nem marad el az intézmény dolgozóira jellemző kreativitás, precizitás, igényesség. A tematikus programok kidolgozottsága a berendezéstől a műsorokon át, a játékoktól az ételekig is azt mutatja, hogy ebben a kollektívában mindenkinek megbecsült, hasznos, tevékeny szerepe van, amelyben saját képességeit, tehetségét könnyedén kibontakoztathatja.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói tehát nemcsak a hiteles, lelkiismeretes és elhivatott szakmai munkájuk elismeréseként, hanem a város érdekében a rendezvényeken, kulturális eseményeken végzett segítő közreműködésük alapján méltóvá váltak arra, hogy a Képviselő-testület 2017-ben „Martfű Városért” kitüntetésben részesítse az ott dolgozókat.

Szeretettel gratulálunk és munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kívánunk!

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város